رئیس جمهور بازى خورده!؟ خط امامى ها نگران؟

جمعه 06 آذر 1394

رئیس جمهور بازى خورده!؟ خط امامى ها نگران؟
پس از سفر به تهران و شرکت در جلسه ماهانه و ویژه حزب جمهورى اسلامى و دریافت اخرین اخبار و تحلیل ها و اطلاعات وتحرکات باند بنى صدر انهم در قلب نظام !! دیگر برایمان شکى نمانده بود که بنى صدر خائن و باید تا دیر نشده کارى کرد.
با اشاره و دستور اقا شیخ عباس پورمحمدى قرار شد من و اصغر اقا پورمحمدى به منزل مرحوم اقا شیخ محمد هاشمیان برویم واخرین اطلاعات و تحلیل را به وى هم بدهیم.
رفتن به منزل اقا شیخ محمد و دیدار با مردى که دریاى خاطرات، شوخى و خنده و شجاعت وصراحت بود فرصتى مغتنم بود که از دست ندادیم.
وقتى اخرین اطلاعات و تحلیل را به شیخ شجاع نوقى دادیم در حالیکه به شدت عصبانى شده بود و در این حالت معمولا زبانش بیشتر مى گرفت !؟ گفت خه خه ی لى نامرده ، خه خه خیلى نامرده!!
در میانه بحثمان به وى اطلاع دادند فرمانده کل ژاندارمرى استان کرمان براى دیدارو ملاقات وى امده است.
شیخ از فرمانده ژاندارمرى که بسیار رسمى و خشک وبا احترام وارد شده بود به گرمى استقبال کرد وهنوز چند دقیقه اى نگذشته بود که سرهنگ با شوخى ها وجک هاوخنده هاى ما گیج و مبهوت وهمه تصوراتش از به قول خودش یک ایت الله و بچه حزب اللهى ها بهم ریخت!!
نیم ساعتی نگذشت که سرهنگ که از افسران رشید اذری و تعلیم دیده دوران شاه بود با احتیاط همراه ما شد ودر حالیکه جوک می گفت وانهم جوک های ناب ترکی !!وقاه قاه میخندیدهنگام خداحافظی با خنده میگفت
به خدا من تا حالا ایت الله زیاد دیده ام ولی این ایت الله یه چیز دیگه است ! خیلی چیف چردم!!
اشیخ محمد هم گفت جناب سرهنگ هنوز سر شبه کجاشو دیدید .
شبی پیش ما بمونید چیزهای بهتری هم می بینید!!
شیخ شجاع وخط امامی رفسنجان همگام و همراه با اقاشیخ عباس، اولین امام جمعه ای بود که در کل ایران، بنی صدر وباند همراهش را که تا قلب نظام نفوذ کرده بودندروز بعد وبر فراز منبر افشاء کرد وما نیز با شعار مرگ بر بنى صدر محاکمه وحذف خائنین را در خواست و فریاد زدیم.
نفوذى ها بیشترین ضربه را به انقلاب، نظام و روحانیت اصیل و مسئولین دلسوز زده اند.
نفوذی هاى خائن ودزد را با شجاعت محاکمه کنید، قبل از اینکه با کوله بارى از اسرار و ثروت نظام و مردم مظلوم فرار کنند.
همین امروز ، فردا دیر است….
مظفر اسکندرى زاده
بخشى از دل نو شته هاى غریبى
هشتم شهریور سال یاس ١٣٩۴

امام جمعهرفسنجانزلزله
مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.