سردار نقدی: این ها فساد را ترویج می کنند و کنسرت و نشست های فاسد برگزار می کنند

دوشنبه 27 اردیبهشت 1395

سردار نقدی: این ها فساد را ترویج می کنند و کنسرت
و نشست های فاسد برگزار می کنند
رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: گروهی از نفوذیان از یک طرف با بهاییان می نشینند و از طرف دیگر می گویند انقلاب برای اسلام چه کرد و از اسلام مایه می گذارند. به گزارش انتخاب سردار نقدی تأکید کرد: کسانی که فساد را ترویج می کنند و بی بند و باری و فساد را تشجیع می کنند، کنسرت ها و نشست های فاسد آنچنانی را ایجاد می کنند و بعد خودشان می آیند نزد علما و مراجع و می گویند: انقلاب اسلامی چه کرد؟! نقدی گفت: امروز با این جریان منافقی که از عمر و عاص هم بدتر و پیچیده تر است مواجهیم. این گروه بسیجیان را تندرو خطاب می کنند، به این دلیل که در دفاع از انقلاب لحنش تند بوده یا انتقادش را فریاد زده، اما آمریکا را با تمام شرارت هایش خوب می داند و تمام جنایت هایش را به خوبی تفسیر می کند و می گوید باید با اینها کنار آمد و دوست شد.

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.