استرس دليل مردن در جوانی

1395/02/15

استرس دليل مردن در جوانی

پيشرفت های مختلف علمی در جنبه های مختلف زندگی بشر و به ويژه در حوزه درمان بيماری ها، باعث شدند که بشر به آينده ای روشن وعمری طولانی اميدوار شود. اين مساله که پيشرفت های علمی بشر جلوی اپيدمی های عالمگير را گرفت، قابل انکار نيست ولی اين انتهای ماجرا نبود و قرن بيست و يکم هم با همه پيشرفت هايش مسائل خاص خود را داشت که به مرگ هايی به سبک جديد به ويژه در سنين جوانی دامن زد.
روزنامه آرمان در گفت و گويی که با دکتر حسينعلی شهرياری، رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس داشته، ريشه های مرگ و مير در جوانی را در عصر جديد مورد واکاوی قرار داده است.
دلايل مرگ و مير جوانان در قرن حاضر نسبت به گذشته چه تفاوت هايی داشته است؟
مرگ و مير جوانان می تواند به دلايل مختلفی باشد که يکی از مهم ترين آنها مرگ و مير به دليل استرس های مختلف است که درزندگی های امروزی وجود دارد. يکی از دلايل اصلی استرس جوانان در جامعه به دليل بيکاری است که باعث می شود اضطراب آنها زياد شود و احتمال سکته و مرگ و ميرهای مختلف در آنها افزايش يابد. يکی از پيامدهای مشکلات جوانان و استرس های آنها، گرايش آنها به سوی مصرف مواد مخدر و مواد روانگردان است که احتمال مرگ و مير در جوانی را افزايش می دهند. يکی ديگر از مواردی که به مرگ و مير در جوانی دامن می زند نوع سبک زندگی مردم در عصر حاضر است که باعث اضافه وزن و چاقی آنها می شود. از پيامدهای چاقی هم افزايش بيماری های قلبی و عروقی و ديابت است که تبديل به يکی از عوامل اصلی مرگ و مير در جامعه ما شده اند. يکی ازپيامدهای مهم زندگی ماشينی عصر حاضر، کم تحرکی افراد است که از سنين پايين آنها را در معرض بيماری های مختلفی قرار می دهد.
شما از تاثير چاقی و کم تحرکی بر افزايش بيماری صحبت کرديد، به نظر شما تغيير سبک زندگی و گسترش عادت های مضر که همه گيرهم شده اند، به چه ميزانی مرگ و مير در جوانی را افزايش داده است؟
اگر نگاهی به سبک زندگی گذشته مردم در جامعه بيندازيم، می بينيم که زندگی طبيعی و فعالی که داشته اند، يکی از دلايل اصلی سلامت آنها بوده است. ولی در عصر کنونی به دليل مشغله های گوناگونی که در خانواده ها وجود دارند، هم والدين و هم فرزندان به سمت فست فودها گرايش پيدا کرده اند. وعده های غذايی قابل توجهی در طول هفته به مصرف فست فودها اختصاص می يابد که ضرر آنها بيشتر ازفايده شان است. از سوی ديگر گرايش به مصرف مواد غذايی که سرشار از مواد نگهدارنده است، به اين مساله دامن زده است. يکی ازدلايل تأکيد مقام معظم رهبری بر سبک زندگی اسلامی در چند ساله اخير، همين مساله است، زيرا سبک زندگی افراد در عصر حاضرتبديل به يکی از دلايل اصلی مرگ و مير آنها، به ويژه در سن جوانی شده است. اگر سبک زندگی مان را اصلاح کنيم، تغذيه درستی داشته باشيم و تحرک مان را افزايش دهيم، به طور قطع شادابی به زندگی هايمان باز می گردد و بسياری از مشکلات هم حل می شوند.
يکی از مسائلی که در يکی دو ساله اخير توجهی زيادی را به سمت خود جلب کرد، افزايش مرگ های ناگهانی و به ويژه سکته ها درجوانان بود، به نظر شما با توجه به نکات مطرح شده، دلايل اصلی اين مساله به چه چيزی بازمی گردد؟
مرگ های ناگهانی و سکته هايی که شاهد آنها هستيم می توانند به دلايل مختلفی اتفاق افتاده باشند، که يکی از اصلی ترين آنها استرس است. اما در عين حال يکی از مواردی که کمتر در اين زمينه مورد توجه قرار می گيرد مصرف مواد روانگردان است. مصرف مواد روانگردان چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت می تواند تبديل به يکی از دلايل اصلی مرگ های ناگهانی شود. پزشکی قانونی يکی ازسازمان های مهمی است که می تواند در اين زمينه آمارهای لازم را ارائه دهد، زيرا بسياری از مرگ و ميرهای ناگهانی به بيمارستان نمی رسند و مستقيم فرد به پزشکی قانونی می رود. در مرگ های ناگهانی تنها زمانی جواز مرگ را می دهند که پزشکی قانونی اجازه آن رابدهد، به همين دليل پزشکی قانونی می تواند دليل اصلی سکته های قلبی را شناسايی کند و ارتباط آنها را با مصرف مواد روانگردانی که سکته را تسهيل می کنند، پيدا کند.
شما در ابتدای صحبت هايتان به مساله افزايش استرس و اضطراب در جامعه اشاره کرديد، به نظر شما شيوع مشکلات و بيماری های روان در جامعه ما به چه حدی است و از چه دلايلی ناشی می شود؟
بسياری از مشکلات روان و استرس هايی که به افراد وارد می شود به دليل مشکلات معيشتی است. مشکلات مختلف جوانان و به ويژه عدم ازدواج به موقع می توانند به مشکلات روان در افراد دامن بزنند و آنها را تشديد کنند. زمانی که جامعه از اخلاق و مسائل اخلاقی فاصله می گيرد، عواقب آن می تواند در ايجاد مشکلات روان در جامعه تأثير بگذارد. بسياری از مشکلات جوانان در جامعه امروزی به مشکلات اقتصادی آنها باز می گردد که باعث ايجاد مشکلات بزرگ تری برای آنها می شود، که رفع و رجوع آنها هزينه ای به مراتب بيشتر از رفع مشکل اوليه دارد و زمان بيشتری هم می برد.
در واکاوی دلايل مرگ و مير جوانان به دلايل مختلفی اشاره کرديد، به نظر شما با توجه به نکات مطرح شده، بايد برنامه ريزی ها به چه صورتی باشند تا بتوان مساله را به طور صحيحی مديريت کرد؟
برنامه ريزی ها بايد به صورتی باشند که ريشه های اصلی مساله را حل کنند. دليل اصلی اينکه يارانه سه دهک اول جامعه قطع شد اين بود که مجلس می خواهد با درآمدی که از اين طريق به دست می آيد برای اشتغال جوانان سرمايه گذاری شود. در حال حاضر حدود هفت ميليون بيکار در کشور ما وجود دارند، که بسياری از آنها جوانان تحصيلکرده هستند و بيکاری می تواند برای آنها مشکلات متعددی را ايجاد کند، که يکی از عواقب آن مرگ و مير در جوانی است. بايد مشکلات اصلی مردم و به ويژه جوانان را حل کرد تا از عواقب بعدی آنها هم کاسته شود. ازسوی ديگر بايد برای اصلاح سبک زندگی مردم هم برنامه هايی تدوين شوند.
مساله ديگری که وجود دارد غفلت از حوزه پيشگيری در سيستم بهداشت و درمان کشور ماست که عواقب مختلفی به همراه داشته است،ارزيابی شما از اين مساله چيست؟
به طور قطع با توجه به اينکه درمان بسيار هزينه بر است، بايد پيشگيری را بر آن مقدم دانست، زيرا هزينه های پيشگيری بسيار کمتر و اثر بخش تر از هزينه های درمان هستند. قبل از اينکه مردم بيمار شوند بايد مشکلاتشان حل شود. برای نمونه نبايد بگذاريم مردم چاق شوند و عواقب بعدی آن روی دهد تا به سمت درمانش حرکت کنيم، بلکه بايد قبل از اينکه مشکل ايجاد شود از آن پيشگيری کرد. ديابت که يکی از بيماری های مهمی است که به سرعت در جامعه افزايش يافته و حدود پنج تا هفت ميليون را درگير کرده است، به ميزان زيادی قابل پيشگيری است. درست است که زمينه های ژنتيک در ايجاد اين بيماری نقش دارند ولی هر ساله سهم کم تحرکی، تغذيه نامناسب و چاقی در ايجاد اين بيماری به ميزان زيادی بالا می رود و می تواند پيامدهای بعدی آن را تشديد کند. پيشگيری به حوزه بهداشت مربوط است و با هزينه های کمی که در اين حوزه می کنيم، می توانيم از هزينه های هنگفت در حوزه درمان به ميزان زيادی بکاهيم. زيرا درمان ها معمولا اثربخشی لازم را ندارند و فقط مشکل را برای يک دوره تسکين می دهند و بعد از مدتی دوباره مشکل خود را در جای ديگری نشان می دهد.

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.