تورم روی مغز خانوار ها

منتشر شده در صفحه صفحه اول | شماره 1552

تورم روی مغز خانوار ها

علیرغم کاهش تورم در شهریور ماه ایرانیان هم چنان شاهد تورم ۴۲,٧درصدی هستند

نرخ تورم نقطه‌ای شهریور ماه ١٣٩٨ در مقایسه با ماه قبل ۶,۶ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه‌های عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ۴۵.٢ و ٣٠.٧ درصد بوده و نرخ تورم نقطه‌ای هر دو گروه عمده در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته است.

کاهش نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییرعدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه در سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌ای در شهریور ماه ١٣٩٨ به عدد ٣۵,٠ درصد رسیده است یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٣۵.٠ درصد بیشتر از شهریور ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.

نرخ تورم نقطه‌ای شهریور ماه ١٣٩٨ در مقایسه با ماه قبل ۶,۶ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه‌های عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ۴۵.٢ و ٣٠.٧ درصد بوده و نرخ تورم نقطه‌ای هر دو گروه عمده در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٣۴.۵ درصد است که نسبت به ماه قبل ۶.٣ واحد درصد کاهش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٣٨.١ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٨.٠ واحد درصد کاهش داشته است.

کاهش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه شهریور ١٣٩٨ به ٠,۵ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.١ واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ١.۴- درصد و ١.۴ درصد بوده است.

این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٠,۶ درصد است که نسبت به ماه قبل ٠.١ واحد درصد کاهش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٠.٠ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٠.٣ واحد درصد کاهش داشته است.

افزایش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم سالانه شهریور ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای کشور به ۴٢,٧ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٠.۵ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

این در حالی است که نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری ۴١,٩ درصد است که نسبت به ماه قبل ٠.۵ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۴٧.۴ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٠.٨ واحد درصد افزایش داشته است.

تغییرات عمده قیمت ها 

درماه جاری مربوط به کدام گروه است؟

تغییرات قیمت ها در ماه جاری در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنیها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «نوشیدنی ها» انواع چای خارجی باز، بسته ای و چای کیسه ای  و گروه «لبنیات و تخم مرغ» خامه پاستوریزه، شیر پاستوریزه است. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» گروه «مسکن، آب، برق گاز و سایر سوخت ها» اجاره بها و گروه «آموزش» شهریه دانشگاه بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند. همچنین گروه «سبزیجات» لوبیا سبز، سیب زمینی، فلفل دلمه ای و گوجه فرنگی و گروه «میوه و خشکبار» میوهه ای فصل  نسبت به ماه قبل، کاهش قیمت داشته است. در گروه عمده کالاهای غیر خوراکی و خدمات گروه «حمل و نقل» انواع اتومبیل سواری  و گروه «ارتباطات»  تلفن همراه نسبت به ماه قبل، کاهش قیمت داشته است. درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک های هزینه ای کل کشور در ماه جاری دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در شهریور ماه ۱۳۹۸ برای دهک های مختلف هزینه ای از ۶.۴۲ درصد برای دهک اول تا ۹.۴۴ درصد برای دهک دهم است.

 

4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از «پیام ما» بیشتر بدانید :