بازگشت به حالت اولیه چیست ؟

دوشنبه 14 دی 1394

علی ایرانمنش- «ریکاوری» فوق العاده با اهمیت جلوه داده شده است و بین مربیان مدرن وتخصصی امروزه جایگاه ویژه ای پیدا کرده است.برای تعاریف زیادی در مورد ریکاوری وجود دارد و این تعاریف را می توان به چند بخش و از دیدگاهای مختلف بیان کرد.
اغلب ریکاوری را برای بازسازی ومرمت بخش فیزولوژیکی بدن می دانند. بازگشت به حالت اولیه به ورزشکاران کمک شایانی برای رسیدن به بالاترین سطح از پتاتسیل ورزشکار در رابطه با بارهای آموزشی وجسمانی می کند.
ریکاوری باعث می شود که ورزشکار کمتر از تمرین بیش از حد رنج ببرد ودچار بیش تمرینی (overtraing) نشود. فرایندی است که ورزشکار از طریق ریکاوری به حالت آمادگی عملکرد واوج اجرا می رسد.
ریکاوری شامل: بازسازی جسمانی وروانی
اهمیت ریکاوری: ورزشکاران نخبه اغلب چندين نوبت در روز تمرين می کنند و این می طلبد که روی مقوله ریکاوری بیشتر کار شود.
در چنين شرايطی ورزشکاران ممکن است فراتر از هنجارهای فيزيولوژيکی وروانی تحت فشار قرار بگيرند. فشارهای محيطی ،فشارهای اجتماعی ،عاطفی )نيزممکن است کل فشاروارده را افزايش دهد.) بنابراين ورزشکاران بايد توازن خوبی بين تمرين و ميزان ريکاوری برقرارکنند.
سرعت ريکاوری
هر چند ريکاوری پس از ورزش به شرط کافی بودن زمان بطورخودبخود انجام می شود اما درورزش قهرمانی افزايش سرعت ريکاوری يک از موضوعات اساسی در موفقيت برنامه های تمرين است.
عادت به ريکاوری
استفاده از تکنيک های ريکاوری بايد جزئ اصلی تمرين باشد وبصورت يک عادت درايددر غير اينصورت ممکن است بی اثر باشد.متاسفانه خیلی از مربیان ما در این زمینه با مربی بدنساز توافق نظر ندارند واین یک مشکل بزرگ است.
چه زمانی استراتژی های ریکاوری نیاز است و همچنین در مورد تکنیکهای مدرن وبروز ریکاوری صحبت می شود.
استراتژی های ریکاوری :
1.هنگامی که بیش از حد و معمول فعالیت ما فیزیکی باشد.
2.گذاشتن بار اضافی برای ورزشکار بدون استراحت واستراحت نا کافی
3.فرکانس بالای مسابقات (فشردگی وبی برنامه بودن در اجرای مسابقات )
4. تمرینات یکنواخت وتکراری (بدون برنامه بودن مربیان ،ورعایت ویژگی تمرینات
5. تمرین بیش از سه ساعت در روز برای افراد مبتدی ونونهالان ونوجوانان
6.افزایش 30 درصد بار تمرین در میکروسیکلهای کمتراز 7 روز
7. بیش از دوجلسه تمرین سخت در روز
8.بیش از یک بازی در کمتر از 72 ساعت ( نوع ورزش ونوع سیستم انرژی قالب در بازی حائز اهمیت است)
تکنیک های مدرن ریکاوری
1.تمرينات سبک هوازی و تمرينات کششی ايستا می تواند با افزايش سرعت گردش خون دفع مواد زايد عضلانی راافزايش وبامتعادل کردن الکتروليت های بدن باعث کاهش تنوس عضلانی شود.
2. ورزشکاران به ۹ الی ۱۰ ساعت خواب نياز دارند.تکنيک های آرام سازی ، ماساژ،دوش آب گرم پيش از خواب به کميت وکيفيت خواب کمک ميکندافکار پريشان افسردگی-استرس وبحث های هيجان اور قبل ازخواب کميت وکيفيت خواب را تغيير ميدهد.
3. ماساژ به جابجايی و دفع محصولات جانبی مربوط به سوخت وساز انرِژی کمک ميکند.اين موضوع به رهايش عضلانی وآرامش روانی می انجامد.استفاده از جکوزی و ويرپول نيز با همين اهداف می باشد.
4.متداولترين شکل گرما درمانی به هدف ريکاوری استفاده از سونا است.(سونا بطور مستقيم (کاهش بر انگيختگی عصبی خروج مواد سمی همراه تعريق)وبطور غير مستقيم(آرامش عصبی وبهبود کيفيت خواب درريکاوری کمک ميکند.به هر حال برای استفاده از سونا پس از يک جلسه تمرين سنگين در هوای گرم ويا هنگام آسيب ديدگی بايد احتياط کرد.
5. استفاده از تکنيک سرما درمانی معمولا بلافاصله پس از تمرين ويا در مراحل مختلف يک جلسه تمرين می باشد.مهمترين دليل استفاده از اين تکنيک کاهش دمای مرکزی بدن حفظ آب بدن ودفع سريعتر اسيد لاکتيک می باشد.
6. هوای اطراف کوههاآبشارها و درختان دارای بار الکتريکی منفی هستند.يونهای منفی ريکاوری را باکمک به سيستم عصبی و تنفسی
تسهيل می کند.فرآوردههای سوخت فسيلی بار الکتريکی هوای محيط را مثبت می کنند.
7. توجه به ملا حظات تغذيه ای ويتامين-آنتی اکسيدانها-موادمغذی واملاح) يکی از روش های مهم در ريکاوری ورزشی است.)
8.استرس های روانی ترشح هورمون رشد را پايين وهورمون کورتيزول را افزايش می دهند.لذا استفاده از تکنيک های ارام بخش عصبی می تواند در سرعت ريکاوری نقش داشته باشد.
در چاب بعد در مورد عوامل تاثیرگذار در ریکاوری را مورد بحث قرار می دهیم.
لطفا نظرات خود رابا ما در میان بگذارید.
* کارشناس ارشد تربیت بدنی مدیر و مربی باشگاه ورزشی نسل آرین
Email:ariansportgroup@gmail.com

زلزلهورزشی
مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.