باد و خورشید در کار تولید انرژی

شنبه 14 آذر 1394

باد و خورشید در کار تولید انرژی
عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: دو سایت تاکنون به عنوان مکان های نهایی احداث نیروگاه های خورشیدی در کرمان از سوی هیات سرمایه گذار آلمانی انتخاب شده است.
علی شمس اردکانی در دیدار هیات سرمایه گذار آلمانی با استاندار کرمان افزود: تجربه کاری این هیات بر ایجاد نیروگاه های برق خورشیدی و بادی متمرکز است و تجربه ساخت این نیروگاه ها در آلمان و چین را دارند. وی اظهار کرد: سه نیروگاه سایز کوچک در شهرهای ماهان و راین به صورت نهایی انتخاب شده و مطالعات ایجاد یک نیروگاه سایت بزرگ در راین با یکهزار مگاوات ظرفیت نیز در دست انجام است. وی گفت: سایت یزدان آباد نیز معرفی و در این رابطه تحقیقاتی انجام شده است.
شمس اردکانی خاطرنشان کرد: تصمیم نهایی این است که 48 درصد آورده به عنوان سرمایه مشارکت گروه آلمانی باشد و فایناس ارزی آن را نیز تعهد می کنند.

استاندارراینرزم حسینیزلزلهکرمانکشاورزیماهان
مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.