رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران:آلودگی محیط زیستی تهران نتیجه شهرفروشی استرئیس شورای شهر تهران: برخی اعضا تراکم پایه و مازاد تراکم را با شهرفروشی اشتباه گرفتند و فکر می‌کردند فروش تراکم است در صورتی که ما خارج از طرح تفصیلی که قانون فعلی مورد تصویب شورای عالی شهرسازی است تراکم فروشی داریم

دوشنبه 04 اسفند 1399

شعار اصلی مدیریت پنجم شهری، ایستادگی مقابل شهرفروشی بود. مدیران شهری بارها ادعا کردند که تراکم نمی‌فروشند، پیروز حناچی، شهرداری تهران در آخرین نشست خبری که با خبرنگاران داشت اعلام کرد که :«ادعا می‌کنیم به قولی که در حوزه شهرسازی به مردم داده بودیم، جامه عمل پوشاندیم» او همچنین اعلام کرده بود که از سال ۹۰ تا ۹۹ ۲ هزار و ۱۳ پرونده دارای افزایش طبقه در سیستم شهرداری ثبت شده است. با این وجود اما بسیاری از شورای شهری‌ها ادعا می‌کنند که تحقق این وعده باتوجه به بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران ممکن نیست.دیروز سوم اسفند در جریان بررسی لایحه بودجه شهرداری تهران اعضای شورا بر سر مصادیق شهرفروشی با یکدیگر به توافق چندانی دست پیدا نکردند. اعضای شورای اسلامی شهر تهران با ۱۶ رای موافق کلیات بخش درآمدی بودجه ۱۴۰۰ شهرداری تهران را به تصویب رساندند. به گزارش ایسنا، در ابتدا حسن رسولی با قرائت گزارش کمیسیون تلفیق درباره ردیف‌های درآمدی بودجه ۱۴۰۰ گفت: پس از ارائه بودجه در تاریخ ۵ بهمن ماه توسط شهردار تهران، بررسی سرفصل‌های بودجه در کمیسون‌ها انجام و براساس برنامه زمان‌بندی باید این بودجه بررسی و تا تاریخ ۱۰ اسفند به هیات تطبیق ارائه شود و سیر مراتب تصویب را طی کند.
او گفت: براساس بخشنامه وزارت کشور، امسال برخلاف سنوات قبل تمامی بار مالی تبصره‌های بودجه شهرداری‌ها از جمله شهرداری پایتخت نباید به صورت باز باشد و باید دارای ردیف مشخص باشد. درآمدهای ناشی از عوارض عمومی ۲۹ هزار و ۷۶۵ میلیارد تومان است. درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی ۹۲۵ میلیارد تومان و بهای خدمات و موسسات انتفاعی شهرداری ۴۸۷ میلیارد تومان است.
او ادامه داد: درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری ۷۷۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و کمک‌های اهدائی دولت و سازمان‌های دولتی ۲ هزار و ۲۶۱ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. برای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ۱۰ میلیارد تومان به عنوان منبع درآمدی در نظر گرفته شده است. فروش اموال غیرمنقول ۷هزار و ۶۸۵ میلیارد تومان، فروش اموال منقول ۴هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و فروش سرقفلی دو میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
رسولی تاکید کرد: ردیف سایر ۷۶ میلیارد تومان، منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی ۵ هزار و ۹۰۶ میلیارد تومان، وام‌های دریافتی هزار و ۸۴۵ میلیون تومان، انواع اوراق مشارکت و اسناد و سهام ۴ هزار و ۷۱ میلیارد تومان است. سرجمع سرفصل ردیف‌های درآمدی ۴۸هزار و ۳۵۳ میلیارد تومان است.
محمد‌جواد حق‌شناس، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با کلیات بودجه مخالفت کرد و آن را در راستای تطهیر شهرفروشی دانست. به گزارش «پیام‌ما»، محمد جواد حق‌شناس در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۰ شهرداری تهران، گفت: متاسفانه بر خلاف انتظار با توجه به نگاهی که بر اساس مصوبات و ضوابطی که ما در برنامه تکلیف کرده بودیم و نیز توجه به برخی انحرافات جدی از برنامه، این بودجه که باید یک برش سالانه و یک پنجم برنامه‌ای داشته باشد‌، مورد توجه قرار نگرفته است. او با تاکید بر این‌که کمیسیون در دو صفحه مخالفت اعضای محترم کمیسیون فرهنگی را خدمت جناب آقای هاشمی و شهردار محترم و تمام اعضای محترم شورای شهر و معاونان ذی‌ربط در شهرداری فرستاده است گفت: متاسفانه گوش شنوایی برای شنیدن نیست و تلاش بر این است که بودجه با همین شکل و شمایل به پیش رود. حق‌شناس ادامه داد: قطعا افزایش بی‌قاعده سقف بودجه بدون توجه به واقعیات درآمدی به هیچ وجه قابل قبول نیست .نکته بعدی در وضعیت موجود که در ماه اسفند هستیم تحقق درآمدهای سال جاری است که متاسفانه ۶۵درصد است و ما امیدواریم بتوانیم تا پایان اسفند به ۷۰ درصد برسانیم. به گفته او، وقتی که ما امسال از بودجه سی هزارتایی نتوانستیم هفتاد درصد محقق کنیم چطور می‌توانیم با این افزایش سقف بودجه برای سال آینده بی‌توجه به درسی که درآمدها دوباره امسال به ما می‌دهد. دست پیدا کنیم؟ به نظر من این یک ضعف جدی در نگاه بودجه‌ای است. او تاکید کرد: بی توجهی به جذب منابع جدید که در چند سال گذشته، در دو سه سالی که از شهرفروشی فاصله گرفته‌ایم ، مورد تاکید بوده است و قرار بوده به سمت منابع پایدار حرکت کنیم، اما حرکت در این مسیر بسیار کند بوده است. حق‌شناس افزود: متاسفانه امسال در بودجه پیشنهادی به نحوی بازگشت پیدا کردیم و با نام‌های جدید در واقع روند و رویکرد شهر فروشی و به نوعی شهر فروشی را داریم تطهیر می‌کنیم. او افزود: این یک بازگشت به عقب است. می‌خواهم خواهش کنم شورای پنجم مفتخر بوده در همه زمینه‌ها تلاش کرده از این پدیده شوم که بیست سال است بر شهرداری و بر مقدرات شهر سایه افکنده، خارج شود، فاجعه‌ای که به لحاظ محیط زیستی داریم‌، دودی که هست و عدم سلامت هوا و بحث ترافیک نتیجه همین شهر فروشی‌ها بوده است، باید کاری کنیم که دوباره به آن وضعیت برنگردیم. او تاکید کرد: عدم توازن تملک و واگذاری‌های دارایی مالی یکی از مشکلاتی است که در بودجه امسال دیده شده است ،تغییر نامتوازن سهم‌های حوزه ماموریتی از بودجه که امسال هم همچون سه سال گذشته حوزه فرهنگی اجتماعی متاسفانه کمترین سهم را داشته و بیشترین کاهش را که اصلا با شعارهای این دوره شورا نمی‌خواند، عملکرد ضعیف تبصره‌ها در سال ۹۹ و کاهش چشمگیر خالص اعتبارات حوزه فرهنگی و اجتماعی از موارد اعتراض است. پس از او نوبت رسولی بود تا از روند شهرداری و روندی که در آینده وجود خواهد داشت دفاع کند. رسولی گفت: جزء افتخارات این دوره پایان دادن به غارت منابع نسل‌های آینده است، در حالی که طی ۲۰ سال گذشته ۲۰ هزار میلیارد شهرفروشی صورت گرفته است. رسولی ادامه داد: در کمیسیون برنامه بودجه آنچه که شهرداری انجام داده دفاع می‌کنیم. محسن هاشمی، رئیس جلسه اما در پایان به رویکرد اعضای مخالف با کلیات بودجه انتقاد کرد و در جمع خبرنگاران گفت: برخی اعضا تراکم پایه و مازاد تراکم را با شهرفروشی اشتباه گرفتند و فکر می‌کردند فروش تراکم است در صورتی که ما خارج از طرح تفصیلی که قانون فعلی مورد تصویب شورای‌عالی شهرسازی است هیچ تراکم فروشی داریم و به‌طور قاطع می‌گویم این اتفاق در شهرداری تهران نمی‌افتد.
هاشمی افزود: هر افزایش تراکم و تغییر کاربری به طور حتم در کمیسیون ماده ۵ تصویب می‌شود و وقتی کمیسیون ماده ۵ آن را تصویب کرد وزارت مسکن شهرسازی نیز باید تایید کند و در نتیجه یک تصمیم ملی است بنابراین «شهرنفروشی» در شورای پنجم جا افتاده است.
او ادامه داد: موضوعی کمتر به آن پرداخته شده این است که با وجود تورم ۳۰۰ درصدی در طول چهار سال گذشته، بودجه شهرداری تهران تنها ۹۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
باوجود مخالفت او و دیگر اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی کلیات بخش درآمدی بودجه ۱۴۰۰ به تصویب رسید.

آلودگیآلودگی محیط زیستیشهر تهرانشهرداری تهرانمحیط زیست
مطالب مرتبط
اقلیم
1966
دیوان عدالت اداری ابطال پروانه بهره‌برداری معدن گچ کوه سفید دماوند را به دلیل تخریب محیط زیست عینا تایید کردیک رای برای نجات کوه‌سفید
یک رای برای نجات کوه‌سفید
اقلیم
1981
شکار بی‌قاعده و وفور اسلحه، در کنار تخریب زیستگاه، جمعیت حیات وحش زاگرس را کاهش داده استزاگرس خالی از حیات وحش
زاگرس خالی از حیات وحش

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.