برچسب: محیط زیست

رییس شورای شهر تهران در نخستین نشست هم اندیشی کارگروه‌های تخصصی کمیسیون محیط زیست شورای شهر تهرانبرای تدوین برنامه علمی و جهادی محیط زیست آماده‌ایم
توافق‌ گلاسکو به تنهایی مشکلات گرم شدن کره زمین را حل نمی‌کندگام لرزان در گلاسکو
یاسمن طاهریانیاسمن طاهریان
صیاد شیخی ئیلانلو
به بهانه انتشار تصویر کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال ایران در بستر خشک دریاچه سد لتیانهمر اهی چهر ه‌ها با محیط زیست
سینا قنبرپور
علی کاظمی
گزارش جدید سازمان ملل درباره اقدامات کشورها برای کاهش گازهای گلخانه‌ای هم امیدوارکننده است، هم ترسناکبی‌عملی جهان برای کاهش کربن
یاسمن طاهریانیاسمن طاهریان
دوره جدید انتشار روزنامه «پیام ما» یک ساله شدصدای توسعه پایدار
امین شول ‌سیرجانیامین شول ‌سیرجانی
حمیدرضا میرزادهحمیدرضا میرزاده
پس از ماه‌ها کشمکش برای انتخاب رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس این سازمان مشخص شدسلاجقه بر صندلی پردیسان نشست
سلاجقه در سازمان محیط زیست هم سمت داشته و از سال ۸۶ تا ۸۷ مدیر کل مشارکت‌های مردمی و مدیر کل دفتر اقتصاد محیط زیست سازمان محیط زیست کشور بوده
فروغ فکریفروغ فکری