اخذ پول از بیمار اورژانسی قبل ازارائه خدمت ممنوع شد

یکشنبه 20 دی 1394

معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از ورود داوطلبان سلامت یار برای کمک به بیماران در بیمارستان ها و نیز ممنوع شدن اخذ هرگونه وجه از بیماران اورژانسی قبل از خدمت به آنان خبر داد. به گزارش ایرنا، محمدآقاجانی دیروز در همایش مدیران پرستاری دانشگاه های علوم پزشکی در سالن همایش های رازی، کار تیمی را نشانه توسعه کشورها دانست و گفت: هر چه جامعه توسعه یافته تر باشد، کار تیمی در آن بیشتر است و هر چه کمتر توسعه یافته باشد، کار فردی، ورزش فردی و سرمایه گذاری فردی در آن بیشتر است. وی به کمبود شدید نیروی پرستار در نظام سلامت کشور اشاره کرد و افزود: کار درمان یک کار تیمی است اما در کشور مشکلاتی وجود دارد از جمله اینکه نسبت پرستار به تخت، پزشک و جمعیت استاندارد نیست و با وجود مجوز جذب 17 هزار پرستار شرکتی، فقط 9 هزار پرستار بعد از طرح تحول سلامت در بیمارستان های دولتی جذب شدند. معاون درمان وزیر بهداشت ادامه داد: با وجود مشکلات استخدامی، با دستور وزیر بهداشت قرار است تعدادی نیروی پرستار برای بخش های سوختگی، اورژانس و «آی سی یو» های بیمارستانی بصورت قراردادی در بیمارستان های دولتی استخدام شوند.

پزشکیدانشگاه
مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.