شتاب گرفتن گازرسانی به شهرها و روستاهای کرمان

دوشنبه 23 آذر 1394

شتاب گرفتن گازرسانی به شهرها و روستاهای کرمان
محمد علی ودیعتی مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان ، با بیان اینکه 500 هزار مشترک در بخش های مختلف از نعمت گاز طبیعی برخوردارند افزود : هم اکنون در این استان بیش از 74 درصد جمعیت شهری و 28 درصد جمعیت روستایی که جمعیتی بالغ بر 500هزارخانوار را در برمی گیرد از نعمت گاز طبیعی برخوردارند .
لذا گازرسانی به روستاها در استان کرمان در اولویت قرارگرفته تا به میانگین کشوری نزدیک شویم . ودیعتی در ادامه همچنین با اشاره بند (( ق )) بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی با موضوعیت بهینه سازی و جایگزینی اشاره کرد و گفت : با انجام گاز رسانی به یک مشترک در شهر ها و روستا ها ، معادل نفت سفیدی که می بایست توسط آن مشترک مصرف شود در بازار های جهانی به فروش می رسد و از این طریق هزینه گاز رسانی به شهر ها و روستاهای کشور تامین و جایگزین می شود .

زلزلهکرمان
مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.