در بازدید سرزده هیات عالی امنیت غذایی از اغذیه فروشی‌های کرمان رخ داد؛ غیرفعال شدن سه پیتزافروشی و پلمپ سردخانه یک هتل

1394/11/01

در بازدید سرزده هیات عالی امنیت غذایی از اغذیه فروشی‌های کرمان رخ داد؛
غیرفعال شدن سه پیتزافروشی و پلمپ سردخانه یک هتل

پیام ما- بازدید سرزده هیات عالی امنیت غذایی از اغذیه فروشی های شهر کرمان باعث غیرفعال شدن سه پیتزا فروشی و پلمپ سردخانه یکی از هتل های شهر کرمان شد. به گزارش روابط عمومی دادگستری استان کرمان، تیم امنیت غذایی شهرستان کرمان ابتدا با حضور در دو هتل شهر کرمان از وضعیت اتاق ها، رستوران، آشپزخانه و سردخانه نگهداری مواد غذایی این اماکن بازدید کردند و دستور پلمپ سردخانه یکی از هتل های بازدید شده شهر کرمان به دلیل وجود مواد گوشتی فاسد از سوی مقام قضائی صادر شد. همچنین در این بازدید، وضعیت بهداشتی اتاق هتل های شهر کرمان مورد بررسی قرار گرفت. تیم امنیت غذایی شهرستان کرمان با تعدادی از مسافران مستقر در هتل ها به منظور بررسی وضعیت این واحدهای اقامتی، صحبت و نظرخواهی کرد.
این تیم همچنین به صورت سرزده از چندین واحد صنفی پیتزا فروشی و رستوران بازدید و دستور غیرفعال شدن سه پیتزا فروشی را تا برطرف شدن مشکلات و نواقض بهداشتی با نظر کارشناسان دامپزشکی و مرکز بهداشت، صادر کرد. تیم امنیت غذایی شهرستان کرمان، عملکرد بسیاری از واحدهای صنفی پیتزا و اغذیه فروشی را نیز تایید کردند.
گفتنی است بیش از 50 کیلوگرم مواد گوشتی و لبنی فاسد در پایان این بازدید از واحدهای صنفی اغذیه فروشی و رستوران های شهر کرمان کشف و ضبط شد. معاون دادستان عمومی و انقلاب، رئیس اداره دامپزشکی، نماینده مرکز بهداشت، نماینده اماکن و کارشناسان مختلف شهرستان کرمان در بازدید هیات عالی امنیت غذایی کرمان حضور داشتند.
پیتزا فروشی های غیرفعال شده
در اطراف بلوار جمهوری هستند
مدیرگروه بهداشت محیط و حرفه‌ای شهرستان کرمان در ارتباط با غیرفعال شدن سه پیتزا فروشی و پلمپ سردخانه یک هتل در کرمان به «پیام ما» گفت: هیات عالی امنیت غذایی کرمان ماهانه از اغذیه فروشی های شهر کرمان بازدید می کند.
محمدباقر شهابی افزود: پلمپ سردخانه یکی از هتل ها به علت غیرفعال بودن آشپزخانه این هتل بود و موادی که از قبل در این سردخانه مانده بود فاسد شده بود و همین باعث پلمپ سردخانه این هتل شد. وی درباره سه پیتزا فروشی غیرفعال شده هم گفت: این سه پیتزا فروشی به دلیل نواقض بهداشتی مانند عدم رعایت نکات بهداشتی توسط کارکنان و یا مشکلات بهداشتی تجهیزاتشان فعلا غیرفعال شدند و تا زمانی که مشکلات را برطرف نکنند، از پذیرفتن مشتری محرومند اما پلمپ نشده اند.
شهابی در پاسخ به این سوال که این پیتزا فروشی ها در کدام منطقه شهر کرمان هستند اظهار داشت: مکان این پیتزا فروشی ها در اطراف بلوار جمهوری اسلامی شهر کرمان است.

کرمان
مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.