دولت برای دوران پساتحریم برنامه ریزی گسترده ای دارد

پنجشنبه 24 دی 1394

اسحاق جهانگیری:
دولت برای دوران پساتحریم برنامه ریزی گسترده ای دارد
معاون اول رئیس جمهور گفت: دولت برای رفع مشکلات اقتصادی پیش روی کشور در دو بخش کوتاه مدت و دوران پساتحریم برنامه ریزی گسترده ای انجام داده است. به گزارش ایرنا اسحاق جهانگیری دیروز در مراسم بهره برداری از شرکت آریا رنگ درخشان شهرستان خدابنده افزود: دولت خود را برای دوره مهمی آماده کرده است که می تواند در دوران پسا تحریم با برنامه ریزی جدی، انبوهی از سرمایه را وارد کشور کند. وی یادآور شد: هم اکنون غربی ها و سرمایه گذاران به سمت ایران هجوم می آورند و از سوی دیگر منابع مالی بلوکه شده ایران آزاد می شود و به این طریق فرصت مناسبی برای شکوفایی اقتصاد کشور شکل می گیرد. معاون اول رئیس جمهوری گفت : بخش خصوصی در دوران پسا تحریم باید با جدیت وارد شود و از فرصت شکوفایی اقتصادی ایجاد شده استفاده کند. جهانگیری با بیان اینکه بخش خصوصی به دنبال سود و محیط امن برای سرمایه گذاری است گفت: دولت در تلاش برای ایجاد چنین فضایی و ارج نهادن به موقعیت اجتماعی سرمایه گذاران است. وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که میلیون ها جوان بیکار در کشور وجود دارد باید موانع پیش روی سرمایه گذاران برداشته شود تا بخش خصوصی سرمایه خود را برای ایجاد اشتغال قشر جوان کشور وارد حوزه تولید کند. معاون اول رئیس جمهوری گفت: دولت در تلاش برای حمایت و رفع مشکل واحدهای صنعتی است که در شرایط تحریم تحمیل شده به ایران متضرر و متاثر شده اند. جهانگیری ادامه داد: امروز اقتصاد کشور در شرایطی در حال رشد است که قیمت نفت امسال نسبت به سال گذشته افت چشمگیری دارد و برنامه ریزی های لازم برای جلوگیری از تحت تاثیر قرار گرفتن اقتصاد کشور از کاهش قیمت نفت انجام شده است. وی افزود: از نیمه دوم سال 92 شرایطی در کشور ایجاد شد که به رغم وجود تحریم ها اقتصاد کشور رو به رشد گذاشت و نرخ تورم کاهش پیدا کرد.

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.