هلال احمر «مرد روزگار» و «یاور سلامت» است

یکشنبه 06 دی 1394

هلال احمر
«مرد روزگار» و «یاور سلامت» است
رییس جمعیت هلال احمر کشور گفت: هلال احمر در جامعه همیشه یاور سلامت و در پروژه‌های بزرگ بهداشت، درمان، توان‌بخشی و آموزش حضور فعالی داشته‌ است. دکتر سید امیرمحسن ضیایی در همایش جوانان و داوطلبین هلال احمر استان کرمان اظهار کرد: مخاطرات طبیعی همواره اتفاق خواهد افتاد ولی ما باید همیشه آماده باشیم و ماموریت عظیم هلال احمر را به خوبی انجام دهیم.وی با اشاره به اینکه افتتاح کلینیک تخصصی دندان‌پزشکی در کرمان حاصل همکاری بین‌بخشی است، افزود: براساس اصول ما، هلال احمر در جامعه همیشه یاور سلامت است و سابقه هلال احمر چه در داخل و چه در سطح بین‌المللی نشان می‌دهد که ما در پروژه‌های بزرگ بهداشت، درمان، توان‌بخشی و آموزش حضور فعالی داشته‌ایم. رییس جمعیت هلال احمر بیان کرد: یکی از نیازهای کشور ما خدمات مناسب دندان‌پزشکی است و در سال‌های گذشته، علی‌رغم پیشرفت‌های این حوزه اما خدمات مناسبی به مردم ارائه نشده و این خدمات از سطح مناسبی برخوردار نبوده است. هلال احمر از آنجا که مرد روزگار است خدماتی در خور شان مردم ارائه می‌کند از همین رو با نگاه بلند رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان، فرصت مناسبی ایجاد و یک رابطه برد – برد فراهم شد تا به نفع مردم رقم خورد. وی با اشاره به اینکه راه‌اندازی کلینیک تخصصی دندان‌پزشکی مدل خوبی است که برکات آن نصیب مردم استان خواهد شد، ادامه داد: نباید تمام امکانات در مرکز استان برقرار شود بلکه لازم است در تمام بخش‌های استان توزیع شوند. رییس جمعیت هلال احمر اظهار کرد: استان کرمان بزرگ‌ترین استان کشور است و به اندازه چندین کشور مستقل وسعت دارد. به همین دلیل منابع ما در وضعیت فعلی پاسخگو نیست. مردم استان کرمان در موضوع وقف بسیار فعال هستند که این امر نشان می‌دهد مردم از گذشته به هلال احمر اعتماد داشته‌اند. ضمن اینکه حمایت‌های مقامات استان از جمله شخص استاندار نیز در این زمینه بسیار کمک کننده است. وی گفت: جمعیت هلال احمر یک سازمان رسمی و دولتی نیست، بلکه جمعیتی از مردمان عاشق است که برای کمک به همه گام برمی‌دارند. ضیایی با بیان اینکه هلال احمر به اندازه همه ایران است، ادامه داد: زمانی که فکر کنیم جمعیت هلال احمر یک بخش بروکراسی است، آن را محدود کرده‌ایم؛ از این رو تفاوت نگاه مردم و داوطلبین است که این جمعیت را بزرگ می‌کند. هلال احمر یک نهاد بین‌المللی قدرتمند و مجموعه‌ای بزرگ در داخل کشور است و با این نگاه ظرفیت‌های اجتماعی این جمعیت آشکار می‌شود.

استاندارپزشکیدانشگاهرزم حسینیکرمان
مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.