اهدای عضو دو جوان به پنج نفر زندگی بخشید مُردند برای زندگی

سه شنبه 13 بهمن 1394

اهدای عضو دو جوان به پنج نفر زندگی بخشید
مُردند برای زندگی

نوجوان 15 ساله از شهرستان جیرفت که در صحنه تصادف دچار مرگ مغزی شده بود، نجات بخش زندگی سه نفر شد. به گزارش ایسنا این نوجوان که در بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان جیرفت بستری بود که به بیمارستان شهید باهنر کرمان منتقل شد و پس از بررسی های انجام شده و تایید مرگ مغزی، پیشنهاد اهدای عضو از طرف همکاران بیمارستان امام خمینی(ره) جیرفت به خانواده آن مرحوم داده شد. خانواده مرحوم» مهدی سازور» با ابراز رضایت از این کار خداپسندانه کبد و دو کلیه نوجوان خود را به بیماران نیازمند دریافت عضو اهدا کردند. براین اساس کبد وی به یک زن 26 ساله و دو کلیه او نیز به دو مرد 33 و 34 ساله در مرکز آموزشی درمانی افضلی پور پیوند زده شد.
همچنین به گزارش مهر جوان رفسنجانی که دچار مرگ مغزی شده بود، نجات بخش زندگی دو بیمار شد علی شفیعی پاقلعه ۲۲ ساله دانشجو روز ۱۸ مهر ماه به علت تصادف با موتورسیکلت دچار ضربه مغزی و پس از آن مرگ مغزی شد و تلاش پزشکان برای نجات وی بی ثمر بود. پس از تأیید مرگ مغزی توسط پزشکان و رضایت خانواده وی، دو کلیه مرحوم شفیعی توسط تیم پزشکی برداشت و به دو بیمار نیازمند پیوند اعضا اهدا شد.
گفتنی است اهدای عضو از افراد مرگ مغزی پدیده مثبتی است که ابعاد مختلف پزشکی، اجتماعی، مذهبی و حتی اقتصادی در آن به گونه ای درگیرند که کمتر پدیده ای را می توان با آن مقایسه کرد. از نظر پزشکی اهدای عضو و پیوند اعضا در بلندترین قله های علم پزشکی قرار داشته و نشان از توانایی علمی و تکنولوژی بالای یک کشور دارد. آنطور که سایت انجمن اهدای عضو ایرانیان نوشته از طرفی ثابت شده است که بدون رضایت خانواده، اهدای عضو افراد مرگ مغزی باعث اثر بد بر خانواده و بالطبع جامعه می گردد. بنابراین ارتقای فرهنگ و آگاهی جامعه در زمینه اهدای عضو از افراد مرگ مغزی از ضروریات است.
در مطالعه ای که در یکی از مراکز فراهم آوری اعضای پیوندی تهران انجام شده ثابت شده است که 85 درصد افراد مرگ مغزی از افراد کم درآمد جامعه بوده اند.
بنابراین حادثه منجر به بروز مرگ مغزی می تواند با از بین رفتن یکی از نان آوران خانواده یا ایجاد صدمه روحی به خانواده باعث فقر بیشتر خانواده ای شود که خود در پایین ترین سطوح جامعه قرار داشته است. نکته مهم دیگر در ارتقای فراهم آوری و پیوند اعضا در هر کشور آموزش خوب و موثر نیروها و پژوهش است که می تواند موجب کیفیت بالای این فرآیند در کشور گردد.

کرمان
مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.