سید حسین مرعشى بزر گترین زمین خوار !؟ یا بزرگترین زمین دار!؟

دوشنبه 12 بهمن 1394

سید حسین مرعشى
بزر گترین زمین خوار !؟
یا بزرگترین زمین دار!؟

دکتر مظفر اسکندری زاده
اخیرا ودر پى مصاحبه اقاى مرعشى و حرف نسنجیده ایشان که توهینى اشکار به راى دهندگان و طرفداران محترم رییس جمهور سابق تلقى و واکنش بسیار تند انان رادر پى داشت یکى از نمایندگان استان کرمان از اختصاص چند هزار هکتار زمین دیگر به شرکتهاى تحت کنترل اقاى مرعشى در بم پرده برداشت و وى را با الفاظ تندى به محاکمه و احقاق حق مردم تهدید کرد!
گروهى از اصوالگرایان تند نیز با اشاره به هزاران هکتار زمین هاى هفت باغ و منطقه ویژه اقتصادى سیرجان که تحت کنترل اقاى مرعشى است و بدون نظر وى یک وجب از ان هم به کسى داده نمى شود!! بازاقاى مرعشى را با تند ترین الفاظ نواختند.
اما! واقعیت انگونه که من مى دانم.
بله کاملا درست است اقاى سید حسین مرعشى رئیس مادام العمر موسسه خیریه مولى الموحدین، نه تنها بزرگترین زمیندار ایران بلکه بنیان گذار و کنترل کننده هواپیمایی ماهان، شرکت پول ساز کرمان خودرو و دهها شرکت اقمارى دیگر درسراسر ایران و دنیاست!
اما ایا هیچکدام اینها ملک شخصى وى است وسندى به نام ایشان ثبت شده!؟ تا انجا که من مى دانم ،هرگز
همه اینها قرار بوده وهست که جهت توسعه استان محروم کرمان وایجاد اشتغال براى جوانان مظلوم ومستعدش بکار گرفته شود
انچه که واقعیت غیر قابل انکار است امروز محورکرمان ماهان یکى از زیباترین بزرگ راههاى جنوب شرق کشور ودر دولت اقاى احمدى نژاد به عنوان محور گردشگرى ملى هفت باغ علوى به ثبت رسیده است!!
هواپیمایی ماهان به همت مدیران جهادى و کاردانش یکى از بهترین خطوط هوایی کشور وخاورمیانه است والبته ایجاد هزاران شغل مستقیم وغیر مستقیم از دیگر دستاورد هاست. اماسوالات اساسى وبه حق مخالفان سر سخت اقاى مرعشى در خصوص چرایی تغییر اعضاء هیات امناء خیریه مولى الموحدین از حقوقى به حقیقى!؟ نحوه دادن زمینها وامکانات خدادادى استان و بخصوص زمین هاى هفت باغ و منطقه ویژه تجارى سیرجان به دوستان همفکر و ثروتهاى افسانه اى که از این راه بدست امده است و سایر اتهامات دیگرى که وجود دارد نکاتى است که امید است باصراحت از سوى جوان ترین استاندار کشور که در عنفوان جوانى مى خواست حتى باغات به ارث رسیده از پدر بزرگوارش را هم به فقرا ببخشد وروزى که دستش بسته بود حتى پیکان ابى معروفش را کریمانه به نیازمندى که در ملاقات عمومى دوشنبه هاى معروف به دیدارش امده ودر خواست اتومبیل داشت، بخشید پاسخ و ابهامات رفع گردد.
سید حسین مرعشى سرمایه اى بزرگ براى استان کرمان است.
امید که اول خود او ! وبعد منتقدان سرسخت اش قدرش رابدانند و از جاده انصاف و رضاى خدا خارج نشوند.

سیرجانکرمان
مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.