بررسی موانع تولید در بخش کشاورزی

1394/08/13

بررسی موانع تولید در بخش کشاورزی
جلسه رفع موانع تولید در بخش کشاورزی با حضور استاندار کرمان در محل استانداری برگزار شد و موانع تولید در بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه مشکلات جمعی از تولید کنندگان بخش کشاورزی در زمینه‌های مختلف از جمله تامین سرمایه در گردش، بدهی‌های مجریان طرح‌های کشاورزی به بانک، مشکلات مالیاتی، تامین منابع در مسیر توسعه واحدهای کشاورزی، و مشکلات واحدهای تولیدی با محیط زیست مطرح شد. در جلسه رفع موانع تولید در بخش کشاورزی پس از بازگو کردن مشکلات تولید کنندگان بخش کشاورزی استاندار کرمان دستورات لازم در زمینه رفع موانع موجود در مسیر تولید در بخش کشاورزی را به مدیران ذیربط صادر کرد. علیرضا رزم حسینی در پایان گفت: بسیاری از مشکلاتی که از سوی تولید کنندگان مطرح می‌شود را می‌توان به سادگی پیگیری و برطرف کردهمچنین در حوزه حمایت از واحدهای تولیدی در بخش کشاورزی باید همکاری و توجه لازم از سوی دستگاه‌های مربوطه صورت گیرد.

کرمان
مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.