عکس نوشت

پنج‌شنبه 21 آبان 1394

عکس نوشت
آخرین برگ سفرنامه باران این است
که زمین چرکین است
محمدرضا شفیعی کدکنی

عکس: محسن رجب پور

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.