خانه صنايع دستي کرمان در اختيار صنعتگران اداره كل زندانها قرار مي گيرد

1393/12/06

خانه صنايع دستي کرمان در اختيار صنعتگران اداره كل زندانها قرار مي گيرد
سرپرست معاونت صنايع دستي اداره كل ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان گفت: خانه صنايع دستي در مقطع خاصي در اختيار صنعتگران صنايع دستي اداره كل زندانها قرار مي گيرد.
غلامرضا فرخي با اشاره به نشست معاونت صنايع دستي و معاونت اجرايي پرسنل اشتغال اداره كل زندانها گفت : ايجاد زمينه جهت اشتغال و حمايت از زندانيان بايد جدي تر مورد بحث قرار گيرد كه اين موضوع نيازمند همكاري و تعامل هرچه بيشتر مي باشد. وي به صدور گواهينامه هاي مهارتي پايان دوره صنايع دستي به زندانيان اشاره كرد و اظهار داشت: معرفي زندانيان به اموزشگاهها و آموزش رايگان رشته هاي مختلف صنايع دستي به آنها از ديگر فعاليت هايي است كه بزودي انجام مي گيرد. فرخي در ادامه تصريح كرد: خانه صنايع دستي بهترين و مناسب ترين محل براي عرضه و فروش صنايع دستي صنعتگران اداره كل زندانها مي باشد كه در مقطع خاصي در اختيار آنها قرار خواهد گرفت. وي همچنين به بازارچه نوروزي صنايع دستي اشاره كرد و گفت: با توجه به حضور مسافران و گردشگران در ايام نوروز ، غرفه اي تحت عنوان گلريزان جهت كمك به زندانيان نيازمند براي عرضه و سفارش صنايع دستي راه اندازي مي شود. سرپرست معاونت صنايع دستي اداره كل ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان كرمان در پايان به برگزاري نمايشگاه سراسري در تاريخ 13 بهمن ماه جاري در محل دائمي نمايشگاههاي استان اشاره و خاطرنشان كرد: در اين نمايشگاه غرفه اي به صورت رايگان در اختيار صنعتگران اداره كل زندانها قرار گرفت.

کرمان
مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.