خبر

1394/11/07

از كتاب الفباي تو، رونمايي شد

طي مراسمي كه يكشنبه 4 بهمن ماه در فرهنگسراي مس سرچشمه برگزار شد از كتاب الفباي تو به نویسندگی سيداحمد بهزادي  رونمايي شد. اين مراسم با حضور جمعي از كاركنان مس سرچشمه ، شعراي استان كرمان و علاقمندان به شعر  برگزار شد و درپايان جلسه شعر خواني نيز  برگزارشد.

تمدید گواهی نامه های  شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان توسط ممیزین خارجی

گواهی نامه های سیستم مدیریت کیفیت و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای از سوی شرکت ممیزین خارجی گواه  تمدید شد. به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان، جلسه اختتامیه بازدید ممیزی مراقبتی، با حضور ممیزین خارجی ؛ مدیر یت عامل، معاونین وجمعی از مسئولین شرکت در  بهمن سال جاری برگزار گردید. ممیزان  با حضور در واحد ها، دفاتر و حوزه های  تحت پوشش شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان، فعالیت ها و اقدامات انجام شده را در تطابق باا لزامات استانداردمورد ممیزی قرار دادند.

در ادامه عبدالوحید مهدوی نیا، ضمن عرض تشکر از تاکید بر دقت نظر و نکته سنجی  مناسب ناظران ممیز مراقبتی، اظهار نمود: مهم ترین وظیفه شرکت ما، حفظ استمرار بیش از بیش مدیریت کیفیت و برطرف کردن مشکلات جزئی که در زمینه تعاملات فرایندی وجود دارد، دانست تا بتوانیم در راستای رسیدن به تعهدات تعیین شده و طبق برنامه ریزی های دقیق، گام های موثرتری برداریم. وی با تاکید بر رویکرد فرایندی، تصریح کرد: برای رسیدن به ارزش افزوده مناسب در محصول خروجی،  بایستی در کلیه فرایندهای مرتبط با آن، عملکردی مناسب د اشته باشیم؛ و این اتفاق مستلزم تعامل فرایندها با یکدیگر می باشد. مدیر عامل شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان در ادامه به عوامل موفقیت برای گذر از یک دیدگاه و مدیریت وظیفه ای به مدیریت فرایندی اشاره نمود و گفت: مدیران و کارکنان ضمن توجه به منافع واحد خود به منافع کل سازمان نیز توجه نمایند؛ در ادامه به استلزام تهیه نقشه فرآیندهای سازمان و تعیین نقش هر واحد و چگونگی ارتباط هر فرایند با سایر فرآیندها اشاره کرد و همچنین گفت: هر واحد باید بداند در کجای زنجیره ی ارزش سازمان، قرار دارد. مهدوی نیا در پایان سخنان خود خاطر نشان کرد: هدف از ممیزی رتبه بندی واحد ها نمی باشد، بلکه حصول اطمینان از استقرار الزامات از سیستم مدیریت کیفیت و اجرایی شدن آن به بهترین حالت ممکن در صدر اهداف این شرکت می باشد.

 

کرمان
مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.