تهیه بانک اطلاعاتی توانمندی های تولیدی و صادراتی کرمان

یکشنبه 27 دی 1394

تهیه بانک اطلاعاتی توانمندی های تولیدی و صادراتی کرمان
دبیرکل اتاق بازرگانی کرمان گفت: بانک اطلاعاتی توانمندی های تولیدی و صادراتی استان کرمان با استفاده از آمار موجود و به روز رسانی برخی از این آمار و اطلاعات و تجمیع آنها توسط اتاق کرمان تهیه می شود. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان، مسعود رشیدی نژاد در نشستی با حضور برخی از اعضای هیات نمایندگان اتاق کرمان،اظهار کرد: به نظر می رسد تاکنون چنین بانک اطلاعاتی در استان وجود نداشته و این اقدام باید در راستای سه محور شامل بررسی راهکارهای تدوین بانک اطلاعاتی کارآمد و به روز، تشکیل کمیته ای برای تدوین توانمندی ها و مشخص کردن نحوه همکاری و مشارکت دستگاه های دولتی و بخش خصوصی انجام شود. وی با بیان اینکه اطلاعات باید یکپارچه، ساختار یافته و مستند باشد تا بتوان از آنها در تصمیم گیری های مهم استان استفاده کرد گفت: تصمیم گیری بدون آمار مستند، قابل دفاع نیست. وی استخراج آمارها و اطلاعات در این زمینه را اقدامی برای کمک به توسعه استان عنوان کرد.

کرمان
مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.