تعرفه های جدید آب در روستاهای کرمان اجرا شد

پنجشنبه 24 دی 1394

تعرفه های جدید آب در روستاهای کرمان اجرا شد
مسئول امور مشترکان شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان گفت: تعرفه های جدید آب در تمامی روستاهای استان از ابتدای مهرماه اجرا شده است. به گزارش روابط عمومی شرکت آبفار کرمان مسعود مهدوی با اشاره به اینکه براساس مصوبه شورای اقتصاد و ابلاغیه تعرفه های جدید از 12 مهرماه 94 لازم الاجراست افزود: بر این اساس نرخ تعرفه آب هر روستا 50 درصد نرخ تعرفه نزدیک ترین شهر به آن روستا و با اعمال ضرایب تعدیل شهری محاسبه می شود. وی بیان کرد: خوشبختانه مشترکان آب روستاهای استان بیش از70 درصد شامل خانوارهای زیر الگوی مصرف محسوب می شوند. وی با اشاره به افزایش ناچیز نرخ آب بها در مشترکان زیر الگوی مصرف گفت: با آبونمان و تعرفه هایی که افزوده شده در نهایت قبض آب این نوع مشترکان شش هزار تومان در دوره دو ماه خواهد بود. مسئول امور مشترکان شرکت آب و فاضلاب روستایی کرمان بیان کرد: محاسبه نرخ آب بها در تعرفه جدید برای مشترکان پرمصرف به شکل تصاعدی انجام می شود و مصرف کنندگان در مصارف بالا قطعا در محاسبه نرخ آب بها ضمن محاسبه تعرفه تصاعدی مبالغ زیادی در قبض آب خود را شاهد خواهند بود.

کرمان
مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.