ورود دانشگاه علوم پزشکی کرمان/ در نظام رتبه بندی ESI

دوشنبه 04 خرداد 1394

ورود دانشگاه علوم پزشکی کرمان/ در نظام رتبه بندی ESI

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: بر اساس نتایج رتبه بندی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی برتر دنیا در آوریل 2015 میلادی در نظام رتبه بندی (ESI (Essential science Indicator ، نام دانشگاه علوم پزشکی کرمان به عنوان هشتمین دانشگاه علوم پزشکی در فهرست ESI وارد شده است. مبنای این رتبه بندی گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات، یک درصد مقالات دارای بیشترین استنادات در پایگاه ISI Web of science در فاصله زمانی یازده سال بوده و اطلاعات آن هر دو ماه یک‌بار روز آمد می شود.دکتر عباس پرداختی بیان کرد: در حال حاضر 9 دانشگاه علوم پزشکی کشور به شرح دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، شیراز، اصفهان، تبریز، مشهد، ایران، کرمان، و بقیه الله(عج) در این نظام رتبه بندی واجد رتبه هستند.
وی اضافه کرد: علاوه بر کل استنادات به مقالات پژوهشی با آدرس دانشگاه علوم پزشکی کرمان، چهار مقاله برتر این دانشگاه مربوط به دانشکده های دندان پزشکی و داروسازی است که بیشترین استنادات را به خود اختصاص داده اند. تعداد معدودی از دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی ایران در این تقسیم بندی جای دارند و درج نام دانشگاه علوم پزشکی کرمان در این فهرست، افتخار بزرگی برای خانواده صمیمی دانشگاه است. معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه خاطر نشان کرد: از نظر شاخص تعداد استنادات به ازاء هر مقاله، دانشگاه کرمان رتبه چهارم را در بین 9 دانشگاه علوم پزشکی کشور کسب کرده است.

کرمان
مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.