وزیر کشور: رسانه‌ها جبهه دیو و دلبر ایجاد نکنند

منتشر شده در صفحه سیاست‌نامه | شماره 568

وزیر کشور:

رسانهها جبهه دیو و دلبر ایجاد نکنند

وزیر کشور با اشاره به اینکه رسانهها نباید دنبال ایجاد تردید باشند و جبهه دیو و دلبر درست کنند، گفت: ما حق نداریم کسانی که در شورای نگهبان تایید شدهاند را به طبقه خوب و بد تقسیم کرده و بگوییم برخی از آنها دنبال نفوذهستند. به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست دستاندرکاران انتخابات با مدیران رسانهها در محل وزارت کشور اظهار کردرسانهها باید در یک فضای کارشناسی، منصفانه و عادلانه آرا و جناحها را در اختیار مردم قرار دهندوی در ادامه افزودهمه کسانی که از شورای نگهبان تایید گرفتهاند افراد دلسوزی هستند بنابراین نباید آنها تخریب شوند. تردیدافکنی، تهمت، تخریب و تهدید با اخلاق رسانهای اسلامی سازگار نیست. رسانهها نباید برخی تحلیلها و اظهارات غیراخلاقی و تند را منعکس کرده و باید آبروی داوطلبان را حفظ کنند

وزیر کشور در ادامه با اشاره به اینکه رسانهها تاکنون نقش خوبی در همراهی با مردم و تعامل با وزارت کشور داشتهاند، خاطرنشان کردرسانهها باید به وزارت کشور کمک کنند و هرجا خلاف قانون عمل میشود تذکر دهند. رسانهها همچنین باید به مردم آگاهی دهند

وی در ادامه افزودما خدمت رهبری رسیدیم و مطالبه ایشان را درباره انتخابات خواستیم که ایشان فرمودند از وزارت کشور برگزاری انتخابات قانونی و سالم را میخواهیم. مبنای ما هم همین بود و ما از همه مسوولانی که تجربه برگزاری انتخابات را داشتند دعوت کردیم و از تجربیات آنها بهره بردیم. ما اکنون آنچه در گذشته موجب چالش شده را بررسی کردیم و آنها را مدنظر قرار دادیم

رحمانی فضلی در ادامه با اشاره به مرحله ثبتنام داوطلبان انتخابات گفتاین میزان ثبتنامها برای ما قابل پیشبینی نبود که البته تعبیر ما هم تعبیر مثبتی بود و از این ثبتنامها استقبال کردیم. هرچند زحمت ما هم زیاد شد. در مرحله بعد ما هیاتهای اجرایی را تشکیل دادیم. در گذشته فرآیند تشکیل هیاتهای اجرایی موجب اختلافات میشد و حتی پای رئیسجمور هم وسط میآمد ولی ما توانستیم بدون هیچ اختلافی هیاتهای اجرایی را تشکیل دهیم

وزیر کشور در ادامه با بیان اینکه گفته شد هیاتهای اجرایی عمداً تعداد زیادی را تایید کرد تا زحمات شورای نگهبان را زیاد کند، گفتما با قانون خودمان صلاحیت افراد را بررسی کردیم. بر اساس قانون ما با استعلام از مراجع چهارگانه صلاحیتها را مدنظر قرار دادیم. مراجع چهارگانه اعلام کردند که حدود ۱۰ هزار نفر فاقد سابقه هستند، بنابراین این افراد از نظر قانون ما مورد تایید بودند. البته ما فرصت کافی برای تحقیقات محلی نداشتیم. ما هیچ قصد و غرضی هم در تایید صلاحیتها نداشتیم. میگفتند نهضت ثبتنام انجام شده تا شورای نگهبان تحت فشار قرار گیرد. در حالی که جناحی که درباره او گفته میشد نهضت ثبتنام به راه افتاده نسبت به جناح دیگر کمتر ثبتنام کرده بود

8

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از «پیام ما» بیشتر بدانید :