انتصاب سرپرست مرکز آموزش علمی- کاربردی خدمات جهانگردی کرمان

جمعه 16 بهمن 1394

انتصاب سرپرست مرکز آموزش علمی- کاربردی خدمات جهانگردی کرمان
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آموزش عالی علمی- کاربردی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور؛ سرپرست مرکز آموزش علمی- کاربردی خدمات جهانگردی کرمان منصوب شد. بر اساس این گزارش؛ شهرود امیر انتخابی، رئیس این دانشگاه، مطابق بند 4 ماده 14 اساسنامه موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی سازمان؛ حمید مرتضوی را به عنوان» سرپرست مرکز آموزش علمی- کاربردی خدمات جهانگردی کرمان» منصوب کرد. در بخشی از این حکم آمده است « امید است با استعانت از خداوند متعال، با همت و درایت در انجام امور و مساعدت و همدلی با کلیه همکاران محترم، در به ثمر رسیدن اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موفق باشید.» در ضمن آقای مرتضوی در گذشته عهده داری مسئولیت های از جمله همکاری با دانشگاه پیام نور کرمان، مدرس دانشگاه پیام نور، مشاور اداره کل بهزیستی استان کرمان، همکاری با جهاد دانشگاهی استان کرمان،مسئول برنامه ریزی و نظارت ،دبیر برنامه عملیاتی، دبیر مدیریت تحول و دبیر شورای پژوهشی اداره کل اوقاف و امورخیریه استان کرمان نیز بوده اند.

کرمان
مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.