آفرين آقاى باهنر! شما چى آقاى مرعشى؟!

1394/10/07

آفرين آقاى باهنر!
شما چى آقاى مرعشى؟!
خبر عدم ثبت نام مهندس باهنر در انتخابات مهم، حساس و تعيين كننده پيش رو بى شك داغ ترين خبر ايستگاه اول انتخابات بود. مطمئنا تحليل گران چپ و راست در سطح ملى حالا حالاها خبر را تفسير و تحليل و نظرات خود را در مورد اين واقعه به مردم ارائه خواهند داد. اما در استان خودمان كرمان همه تحليل گران و اگاهان سياسى بخوبى مى دانند در طول سالهاى پس از انقلاب دو چهره سياسى و جوان به دليل وابستگى مستقيم و غير مستقيم به دو يار بى بدليل امام و توانمندى هاى شخصى اشان نقشى جدى در تحولات سياسى استان كرمان داشته اند.
محمد رضا باهنر و سيد حسين مرعشىنقد عملكرد و كارنامه اين دو برادر را مى گذارم براى بعد و قضاوت تاريخ. اما انچه كه اقاى باهنر با عدم ثبت نام براى حضور در مجلس انجام داد به نظر من اتفاق و تحولى است مهم كه طى ان دو پدر خوانده و مدعى حاكميت پشت پرده استان( به تعبير منتقدين اشان )بالاخره و پس از سالها خسته شد! و به تعبير زيباى خودش «يك قهرمان قبل از اينكه مدال طلايش را از دست بدهد خودش بايد تشك را ببوسد و كنار بكشد» در حركتى هوشمندانه و قابل تحسين ظاهرا تشك را بوسيد و كنار كشيد.
اما در سوى ديگر سوال اساسى ومهم اين است ايا سيد حسين مرعشى هم شهامت و جرات كنار كشيدن و رها كردن تشك را دارد!؟
يا انقدر تعلل مى كند تا با از دست دادن همه طلاهايى كه در طول ساليان اندوخته است دنيا و اخرت خود را در معامله و مبارزه اى موهوم و خيالى و بى سرانجام از دست بدهد و حتى فرصت اخرين بوسه شيرين بر تشك را هم نيابد؟
براى عاقبت بخيرى و جبران اشتباهات گذشته اين دو صحنه گردان حوادث رو و پشت پرده استان مظلوم كرمان دعا مى كنم و بهروزى و سلامتى اشان را از خداى بزرگ مسئلت مى نمايم.

زلزله
مطالب مرتبط
کاغذ اخبار
بیش از یک میلیون و 800 هزار زائر ایرانی وارد عراق شده اند
فرهنگ و هنر
داستان کوتاه (انسان) نوشته:محمد جواد برزگر

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.