سینما

منتشر شده در صفحه کافه | شماره 790

فیلم سیانور
کارگردان : بهروز شعیبی/ نویسنده : مسعود احمدیان
در سانس های : 17 / 19 / 21/سینما شهرتماشا

2

پاسخی بگذارید

از «پیام ما» بیشتر بدانید :