روابط عمومی کارآمد و توانمند برند خوشنامی یک سازمان است

1394/02/08

روابط عمومی کارآمد و توانمند برند خوشنامی یک سازمان است

علیرضا ابوالحسنی *
در تعریف روابط عمومی اینجانب اعتقاد دارم که روابط عمومی یک حرفه مدیریتی است که از توانایی ارتباطی خویش تا آنجا که امکان دارد از وسایل ارتباط جمعی برای بالا بردن امتیاز سازمان خود بهره می گیرد، روابط عمومی باید دارای افراد متخصص و با تجربه بالا بوده و همچنین باید اصول مربوط به سازمانش را بداند تا گزارشهای مناسب بصورت خبر،بولتن خبری تهیه و به مخاطبان خود ارائه دهد، یک روابط عمومی موفق برای انجام مسئولیت حرفه ای خود در سازمان مربوطه باید اطلاعات دقیق و جزئی از تمامی واحدهای زیرمجموعه سازمان را در اختیار داشته باشد که در راه پیشرفت توسعه سازمان خود با کمک وسایل ارتباط جمعی و بهره گیری از تاثیرگذاری رسانه ای گزارشاتی را که برای عامه مردم جالب توجه باشد تولید نمایند، مدیریت کردن در روابط عمومی کاری جدا از حرفه مدیریت به شمار می آید چرا که مدیر روابط عمومی باید یک کارشناس با تجربه بالا باشد که اخبار و تولیدات اوبر روی افکار عمومی تاثیر گذار باشد یک نکته بسیار مهم و قابل اهمیت در هر سازمان این است که مدیر سازمان به روابط عمومی ایمان و اعتقاد داشته و آن را به عنوان بازوی مدیریت و مشاور خود بداند و در موقعیت های حساس و بحرانی از مشاوره و نظرات ارزشمند مدیر روابط برای اصلاح و بهبود سازمان بهره بگیرد که موفقیت سازمان را به دنبال دارد. زیرا روابط عمومی کارآمدبرند خوش نامی یک سازمان می تواند باشد وموتور محرکه هر سازمان به شمار می آید.
روابط عمومی در ایران در دهه های اخیر رشد یافته است و در حال گسترش مفهوم عملکرد خویش در بیان سایر تخصصها و حرفه ها است و با توجه به نیاز جامعه، روابط عمومی به سرعت در حال رشد است.
روابط عمومی بازوی قدرتمندی برای عملکرد مدیران به شمار می آید این نوع نگرش به روابط عمومی در عرصه های مختلف روزبه روز در حال گسترش است وسازمانها با تووجه به مسئولیت واهداف سیاستهای خویش دارای روابط عمومی است که برای درک اصول، نظریه ها ی عمومی کارشناسان روابط عمومی فداکاری، صداقت، احساس عشق وایمان به حرفه خود را در سر لوحه گار خود قرار می دهند .
حر فه ای ها در روابط عمومی بیش تر از طریق تجربه،علم وتخصص به چگونگی کاربرد موثر کلمات برای انتقال معانی مطلوب اقدام می کنند .
در شرایط امروز جهان که تغییرات پیاپی وشتابان در تمام حوزه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، علوم وتکنولوژی، صنعت اتفاق می افتد نیاز به مدیریت روابط عمومی کار امد وبا تجربه به عنوان پیوند دهنده یک سازمان با مخاطبان خاص وعام ورسانه ها اجباری به نظر می رسد و برخلاف گذشته وظیفه روابط عمومی نصب پارچه وپرچم در مناسبتهای مختلف، برگزاری جشنها وتهیه سبد گل در مراسمات ترحیم و….. نیست واین امور از وظایف یک متخصص روابط عمومی نیست روابط عمومی همواره یک حرفه بوده وخواهد بود واما کسانی در این حرفه روز آمد وکارساز خواهند بود که در همه ابعاد انسانی وتخصصی ودورهای آموزشی متناسب وتحولات روزو توانایی های خود را گسترش دهند حال با این اوصاف خوب است مدیران روابط عمومی دستگاههای اجرائی استان کرمان نگاهی دوباره به وضعیت خودمان در عرصه روابط عمومی داشته باشیم . در دنیایی که عصر اطلاعات وارتباطات نام گرفته است گردش اطلاعات وچرخه ای ارتباطات در هر سازمان در ابعاد گوناگون درون سازمانی وبرون سازمانی کلید موفقیت مدیر هر سازمان است از اولویتهای اساسی وضروری ترین بنیان ها آموزش وبرگزاری سمینارها ی روابط عمومی با استفاده از اساتید برجسته علم روابط عمومی برای مدیران ارشد دستگاههای اجرایی استان کرمان پیشنهاد می شود،باید این مهم در اذهان مدیران بماند که در عصر حاضر نقش روابط عمومی ار نگاه علمی با آنچه درعرف سازمانهای سنتی جاری بوده ،بسیار متفاوت است بر این اساس مهمترین کارکردهای مطلوب روابط عمومی تبیین راهبردهای ارتباطی درون وبرون سازمانی،ایجاد بستر مناسب اطلاع رسانی،هدایت افکار عمومی از طریق انتشار اخبار واطلاعات لازم پیرامون عملکرد سازمان مربوطه خود ارتقاء فرهنگ سازمانی از طریق فعالیتهای فرهنگی فوق برنامه برای کارکنان سازمان، شفاف سازی سازمانی از طریق اطلاع رسانی به موقع وجلوگیری از بروز شایعات در درون سازمان، ایجاد فضای رسانه ای مناسب، جمع آوری اطلاعات عملکردی سازمان وایجادروابط نزدیک با رسانه ها برای ارائه به افکار عمومی وپوشش گسترده فعالیتهای سازمان مربوطه می باشد البته زمانی مدیر روابط عمومی موفق می شود که مدیر دستگاه مربوطه روابط عمومی را مشاور خود دانسته زیرا مدیر یک سازمان با استفاده از خدمات مشاوره ای مدیر روابط عمومی می تواند از نتایج نظر سنجی ها وپژوهشها، تماسها، مطالب رسانه ها، انتقادها، و… نیز مطلع شود در واقع روابط عمومی با تغذیه اطلاعات مدیران را در جلوگیری از بحرانها، تصمیم گیریهای درون وبرون سازمانی ضریب واکنش پذیری افزایش می دهد وبه عنوان بازوی مدیریت عمل می کند.
* روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان

کرمان
مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.