یارانه تعداد قابل توجهی از افراد باید حذف شود

منتشر شده در صفحه صفحه اول | شماره 376

یارانه تعداد قابل توجهی از افراد باید حذف شود
سخنگوی دولت گفت: برای سال ۹۴ با توجه به کاهش قیمت نفت پیش‌بینی می‌شود ۳۰ تا ۳۲ هزار میلیارد تومان حاصل شود و کسری زیادی خواهیم داشت و باید یارانه تعداد قابل توجهی از افراد را حذف کنیم. وی گفت: منابع حاصل از هدفمندی از طریق افزایش قیمت‌هاست و پارسال 32 هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه ها حاصل شد که برای سال 94 با توجه به کاهش قیمت نفت پیش‌بینی می‌شود 30 تا 32 هزار میلیارد تومان حاصل شود و کسری زیادی خواهیم داشت و باید یارانه تعداد قابل توجهی از افراد را حذف کنیم. سخنگوی دولت اضافه کرد: قانون اجازه داده است که دولت شش هزار و 300 میلیارد تومان از خزانه عمومی برای پرداخت یارانه ها بین مردم برداشت کند اما نیازمان یازده هزار و 300 میلیارد تومان است. وی گفت: اگر بخواهیم فاصله 30 هزار میلیاد تومان از محل افزایش قیمتها و شش هزار و 300 میلیارد تومان از محل بودجه (برداشت خزانه) تا مبلغ 54 هزار و 300 میلیارد تومان (مبلغ نیاز برای ردیف هزینه یارانه ها) را پر کنیم حدود 18 هزار میلیارد تومان کسری داریم و اگر بخواهیم با افزایش بیش از حد قیمت ها این فاصله را جبران کنیم ؛ غیرمنطقی و متناقض با سیاست های دولت در زمینه کاهش نرخ تورم،‌ توسعه اقتصادی و افزایش اشتغال و مانند آن است. سخنگوی دولت گفت: در این زمینه نیازمند عقل و تدبیریم که پیش نویسی در این زمینه تهیه شده است و بعد از طرح در هیئت دولت در تدوین آیین نامه های اجرایی آن اطلاع رسانی خواهد شد. وی یادآور شد سال گذشته 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی بین خانوارها توزیع شد.

13

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از «پیام ما» بیشتر بدانید :