چرایی برگزار نشدن جلسات کمیته پسماند شورای شهر کرمان

1395/01/25

چرایی برگزار نشدن جلسات کمیته پسماند شورای شهر کرمان
کمیته پسماند یکی از مهم ترین کمیته های شورای اسلامی است. این کمیته زیر نظر کمیسیون خدمات شهری فعالیت می کند و به طور مستقیم با سلامت مردم در ارتباط است. با این حال چند وقتی است که جلسات این کمیته برگزار نمی شود. کمیته ای که ریاست آن بر عهده مهنوش مومنی است. رییس کمیسیون خدمات شهری هم زهرا لری می باشد. در حاشیه جلسه یکشنبه گذشته شورای شهر کرمان از رییس شورا و روسای کمیسیون خدمات شهری و کمیته پسماند چرایی برگزار نشدن جلسات کمیته پسماند را پرسیدیم.
علی اکبر مشرفی رییس شورای شهر کرمان در پاسخ به «پیام ما» گفت: برگزار نشدن کمیته پسماند دلیل خاصی نداشته و در آینده حتما برگزار خواهد شد.
رییس کمیسیون خدمات شهری: رییس کمیته پسماند اصراری برای برگزاری جلسات ندارد
زهرا لری رییس کمیسون خدمات شهری در این زمینه اظهار داشت: قرار ما برای برگزاری جلسات کمیته پسماند این بوده است که خانم مومنی پیگیر قضیه های مربوط به این کمیته باشد، اما از همان ابتدای کار هماهنگی های لازم را با ما نداشتند.
وی افزود: همچنین خانم مومنی در جلسات کمیسیون خدمات شهری که کمیته پسماند زیر مجموعه این کمیسیون می باشد حضور پیدا نکرده اند و می توان گفت که خانم مومنی اصراری برای برگزاری این جلسات ندارند. به همین دلیل جلسات مربوط به این کمیته برگزار نشده است. ما هیچ مانعی برای برگزاری جلسات کمیته پسماند نمی بینیم.
رییس کمیته پسماند: بعد از ماجرای معدن زباله تصمیم گرفتند جلسات کمیته پسماند تشکیل نشود
مهنوش مومنی رییس کمیته پسماند هم در این رابطه به «پیام ما» گفت: من فعالیت های لازم را در این کمیته انجام انجام دادم اما خانم لری کمیته پسماند را از زیر مجموعه کمیسون خدمات شهری حذف کرده است.
وی افزود: من برای تعیین و تکلیف کمیته پسماند نامه ای به ریاست شورا دادم. اگر مشکل از عدم فعالیت من بوده باید جواب نامه من را می دادند و زمان مشخصی را برای تشکیل کمیته پسماند در نظر می گرفتند. عضو شورای شهر کرمان تصریح کرد: من نمی دانم چه چیزهایی پشت پرده است که بعد ازماجرای معدن زباله تصمیم گرفته شد جلسات کمیته پسماند در شورا تشکیل نشود.
کمیته پسماند بدون مصوبه شورا حذف شد در صورتی که این کار خلاف قانون است. مومنی در واکنش به این صحبت زهرا لری که گفته بود مومنی فعال نبوده، گفت: خانم لری دلیل منطقی برای حذف کمیته پسماند نداشتند. مشکل اینجاست که شورا جواب نامه من را نداده است و زمانی که کمیته پسماند را از کمیسیون خدمات شهری حذف کردند، دلیلی ندشت که من در جلسات کمیسیون خدمات شهری شرکت داشته باشم.
وی در پایان اظهار داشت: من تا قبل از روشن شدن ماجرای معدن زباله در تمام جلسات کمیسیون خدمات شهری شرکت داشتم و فکر می کنم که حذف کمیته پسماند رابطه مستقیمی با ماجرای معدن زباله دارد.

کرمان
مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.