جنجال درجلسه انتخاب رییس شورای شهر کرمان غش در شورا

منتشر شده در صفحه صفحه آخر | شماره شماره ۴۵۱

جنجال درجلسه انتخاب رییس شورای شهر کرمان
غش در شورا

قرار بود رئیس شورا انتخاب شود. با تاخیری 17 روزه. این جلسه پس از 2 جلسه ای برگزار شد که به دلایل مختلف تشکیل نشدند. یک بار به بهانه فوت یکی از اقوام رئیس شورای شهر و بار دیگر بدلیل به حد نصاب نرسیدن. هفته پیش بود که بدلیل حضور نیافتن مشرفی، پنجعلی زاده، دیوان بیگی، مومنی، زهرا ایران منش و حجت الاسلام ربانی زاده تعداد اعضای حاضر در شورای شهر از 9 نفر تجاوز نکرد و جلسه غیر رسمی شد. در آن جلسه سخنگوی شورای شهر بیش از همه نگران نشان می داد. جوانمرد که برای جلسه دیشب شورا قرار بود یکی از نامزدهای ریاست شورا باشد هفته پیش دائم از مردم سخن می گفت و رسمیت نیافتن جلسه شورای شهر را برای مردم نگران کننده خواند. او که دائم در آن جلسه از مردم سخن می گفت این بار خودش با همراهی دوستانش آبستراکسیون دیگری را در شورای شهر کرمان رقم زدند.
بعد از جلسه در نمازخانه، خانه شهر را ترک کردند
قرار بود جلسه دیروز شورای شهر کرمان ساعت 17 عصر برگزار شود اما به گفته برخی از اعضای شورا بدلیل ساعت پرواز دیوان بیگی از مشهد، جلسه به ساعت 20 موکول شد. پس از نماز یکی یکی اعضای شورای شهر در محل جلسه حاضر شدند. ابتدا منصوری و بعد ربانی زاده. مهنوش مومنی، زهرا لری، مشرفی، پنجعلی زاده، معصوم زاده و در نهایت مویدی به محل جلسه آمدند. اما هنوز برای تشکیل جلسه 2 نفر کم بود. 2 نفری که گمان می شد به جلسه می آیند. چرا که 5 نفر هنوز در نمازخانه شورای شهر نشسته بودند. جوانمرد، گیلانی، جعفری، زاهدی و زهرا ایران منش. این افراد نمازخانه را ترک کردند اما نه به قصد جلسه شورا، بلکه به سمت حیاط خانه شهر. وقتی این خبر به جلسه رسید ربانی زاده با مزاح گفت: اگر آن ها نیامدند ما هم برویم. پس از دقایقی تماس تلفنی بین مشرفی و گیلانی برقرار شد. گیلانی به مشرفی گفت به جلسه نمی آییم و برای تعامل بیشتر بهتر است جلسه به فردا موکول شود. مشرفی هم در جواب گیلانی گفت چه تعاملی. همین الان بیایید بنشینید و تعامل کنیم. در همین حین از پایین خبر رسید که آن 5 نماینده، شورای شهر را ترک کرده اند. اما زهرا ایران منش همان موقع به محل جلسه آمد. با آمدن وی امید نمایندگان حاضر حداقل در ظاهر برای برگزاری جلسه بیشتر شد. در همین حین خبر رسید که 4 نماینده دیگر، یعنی جوانمرد، زاهدی، گیلانی و جعفری رفته اند.
تشکیل جلسه در ماشین گیلانی
با شنیدن این خبر مشرفی و پنجعلی زاده به همراه ربانی زاده جلسه شورا را ترک کردند و به حیاط خانه شهر رفتند. در این هنگام جوانمرد و زاهدی خانه شهر را ترک گفته اما گیلانی و جعفری هنوز در حیاط خانه شهر حضور داشتند. مشرفی خطاب به آن دو نماینده گفت: بیایید بالا تعامل کنیم. گیلانی اما گفت شما و آقای ربانی به ماشین من برویم تا صحبت کنیم. پنجعلی زاده در این هنگام به سمت محل جلسه حرکت کرد و به پیام ما گفت: آقایان دارند شکست می خورند و نمی آیند. او در پاسخ به این سوال که منظور شما جوانمرد است؟ گفت: نه. اصلا این ها معلوم نیست چه کسی را مدنظر دارند. در همین حین مهنوش مومنی که چند پله بالاتر بود خطاب به خبرنگار پیام ما گفت که کاملا هم می دانند.
وقتی رای نمی آورم جلسه را به هم می زنم
درحالی که یک جلسه 4 نفره در ماشین سعید گیلانی تشکیل شده است، در جلسه اصلی بلبشو شده است. ماه بانو معصوم زاده می گوید: آقای گیلانی و جعفری وقتی حضور دارند باید بیایند. من سکوت نمی کنم. یعنی چه بالا نمی آیند. متاسفانه عدم درایت برخی افراد در شورای شهر باعث این اتفاقات شده است. معصوم زاده خطاب به مویدی گفت: چرا سکوت کرده اید؟ این که نمی شود برخی بگویند یا رای می آورند یا جلسه را بهم می زنم. این رفتارها خلاف تقواست. معصوم زاده که هر لحظه لحن تندتری به خود می گرفت جلسه را ترک کرد و به اتاقش رفت.
آبستراکسیون در شورای شهر این بار بدون تکذیب
چند دقیقه پس از رفتن معصوم زاده، مشرفی و ربانی ماشین گیلانی را ترک کردند و به محل جلسه آمدند. مشرفی گفت: آبستراکسیون در شورای شهر رخ داده است. پنجعلی زاده هم گفت: آقایان در شورا حضور داشتند و به جلسه نیامدند. معصوم زاده که به جلسه برگشته بود هم گفت: به قصد از رسمیت انداختن جلسه از حضور در جلسه شورای شهر خودداری کردند. مهنوش مومنی خطاب به مویدی گفت: آقای مویدی مطابق قانون عمل نکردید. شما زور می گویید. مویدی در پاسخ به مومنی گفت: لطفا توهین نکنید.
آغاز جنجال در شورا، بگو مگو
همهمه ای جلسه شورا را فراگرفت. مومنی به مویدی گفت: چرا وقتی خاله من فوت کرد جلسه را تشکیل دادید اما جلسه انتخاب رئیس شورا را به دلیل فوت دامادتان لغو کردید؟ مویدی پاسخ داد: من به خانم لری گفتم جلسه تشکیل شود. خانم لری شاهد است. من به خانم لری زنگ زدم و گفتم جلسه تشکیل شود. اما جلسه هفته قبل شورای شهر را برخی آقایان که کرمان بودند و به جلسه نیامدند تعطیل کردند. من که کاندیدا نبودم. من وظیفه ام را انجام دادم. مهنوش مومنی که عصبانی شده بود این بار گفت: اگر من مشهد بودم که می گفتید گور بابای مومنی… پس از این حرف سر و صدا در شورا بالا گرفت. مشرفی از مومنی خواست آرام باشد. مویدی اما صدایش را این بار بالا برد: اجازه ندهید دهنم باز شود خانم مومنی. مهنوش مومنی با شنیدن این حرف انگار تحملش تمام شد. او با صدایی بلند گفت: اگر دهنت باز شود چه می خواهی بگویی؟ سر و صدا بالاتر رفت. مویدی دیگر رو به مومنی صحبت نمی کرد. ربانی و سلاجقه نماینده فرماندار او را گرفته بودند تا از جایش بلند نشود. مویدی گفت: یک بچه ای به من توهین می کند. من دهانم باز شود سند دارم. مومنی در پاسخ گفت: من چه توهینی کردم؟ مویدی عصبانی تر شد. با صدایی بلندتر گفت: من حرف دارم. مدرک هم دارم اما نمی گویم. مویدی در این لحظه با دست بر روی میز کوبید و جلسه را ترک کرد و به اتاقش رفت. مشرفی و برخی از اعضای شورا هم به دنبال او رفتند.
عذرخواهی ربانی از مردم
مومنی بعد از رفتن مویدی گفت: من هم مدرک دارم. او سپس خطاب به ربانی گفت: شما به عنوان تنها روحانی جمع بگویید من توهین کردم؟ این عدالت است؟ ربانی پس از صحبت های مومنی به خبرنگاران گفت: بنده از شما و مردم شهر کرمان به عنوان تنها روحانی شورای شهر عذر می خواهم. متاسفانه به علت کارشکنی برخی جلسه شورا به حد نصاب نرسید. امیدوارم این عدم تعاملی که در این 2 سال در شورا بوده رفع شود. من تاسف می خورم از این وضعیت. این اتفاق ها فقط به خاطر ریاست طلبی است. ریاست طلبی برخی از اعضای شورای شهر به کارهای عمرانی هم ضربه زده است. ای کاش در سال همدلی و همزبانی اعضای شورا به حرف رهبری احترام می گذاشتند.
اشک و غش رئیس شورا
در میانه صحبت های ربانی بود که صدای بلند مویدی به گوش می رسید. صدایی که کلمات نامفهومی را تولید می کرد و بعد از چند دقیقه این صدا با ناله و گریه همراه شد. خبر رسید که حال مویدی به هم خورده است. خبرنگاران را به داخل اتاق رئیس شورا راه ندادند. در همین هنگام گیلانی و جعفری به محل جلسه آمدند. حضور گیلانی و جعفری همزمان با بد شدن حال مویدی باعث شد برخی بگویند این یک سناریو است. چرا که با آمدن گیلانی و مویدی جلسه رسمی می شد اما حالا رئیس شورا حالش بد شده است. بعد از چند دقیقه خبرنگاران توانستند به اتاق رئیس بروند. گیلانی و منصوری هم آن جا بودند. زهرا لری هم بود. مویدی کف اتاق افتاده بود و دستانش می لرزید. برخی از اعضای شورای شهر اما این را باور نداشتند. معصوم زاده که هنوز در جلسه شورای شهر بود گفت: یک رئیس باید بتواند خودش را نگه دارد نه اینکه سریع حالش بد شود. مهنوش مومنی هم گفت: چون رئیس نیستند گریه می کنند.
این یک سناریوی از پیش تعیین شده است
ربانی در همین حین از اتاق مویدی به محل جلسه آمد و گفت جلسه تشکیل نمی شود. منصوری اما گفت چرا تشکیل می شود. چون 11 نفر شدیم. معصوم زاده هم گفت: جلسه باید تشکیل شود. او ادامه داد: یک مرد 60 و چند ساله برای ریاست شورای شهر گریه می کند. این یک سناریوی از پیش تعیین شده است. ربانی مجددا گفت: جلسه تشکیل نمی شود. معصوم زاده این بار محکم تر گفت: از 12 شهریور باید تشکیل می شده که نشده و خلاف قانون است. زهرا لری در این حین گفت: قند آقای مویدی افتاده است. معصوم زاده که خیلی عصبانی شده یود رو به خبرنگاران کرد و گفت: حقایق را ننویسید. همه ما خ… هستیم.
ز گهواره تا گور در شورا بمان
معصوم راده با گفتن این جمله به اتاق مویدی رفت. منصوری گفت: متاسفانه برخی فکر می کنند همیشه باید باشند. مومنی در واکنش به حرف منصوری گفت: ز گهواره تا گور در شورا بمان. حالا مشرفی که در رفت و آمد به اتاق مویدی و محل جلسه بوده، در صندلی اش می نشیند و به شوخی می گوید: خبرنگاران به حد نصاب رسیدند. معصوم زاده هم از اتاق مویدی به محل جلسه آمد. او که دکتر هم هست مویدی را دیده بود و پس از آن گفت: تشکیل نشدن جلسه توهین به شعور مردم است. این یک سناریو است. او سپس خطاب به خبرنگاران گفت: لذت ببرید چقدر به فکر مردم هستند. مشرفی در این هنگام گفت: ما سال پیش رئیس نشدیم و تبریک گفتیم. مشکلی نیست. به خوبی همه چیز حل می شود. معصوم زاده که عصبانی بود گفت: آقای مویدی هیچ طورش نیست. مومنی هم گفت: این اتفاق غیر طبیعی است. قطعا سناریو از پیش تعیین شده بود. معصوم زاده سپس رو به مومنی و ایران منش کرد و گفت: … هم اینگونه نمی کرد. وی در پاسخ به این سوال که منظورش از سناریو چیست گفت: آنچه عیان است چه حاجت به بیان است. سناریو تا یک هفته دیگر کامل شد می گویم. اگر همینگونه که به فکر ریاست هستند، به فکر مسائل شهری بودند کرمان گلستان می شد.
مویدی را با آمبولانس بردند
در هنگام صحبت های معصوم زاده بود که مویدی را اورژانس برد و جلسه به طور قطع لغو شد. پنجعلی زاده که عصبانی بود به خبرنگار پیام ما گفت: این یک سناریو بود که انجام شد. فرمانداری باید یک فورس تعیین کند تا رئیس هرچه سریع تر مشخص شود. مومنی هم به خبرنگار پیام ما گفت: همه چیز از پیش تعیین شده بود.
جلسه که تمام شد، در حیاط خانه شهر، مویدی در آمبولانس بود و تحت درمان. معصوم زاده گفت: اگر آقای مویدی قول بدهند زودتر از یک هفته مرخص شوند من کربلا نمی روم. اگر در نبود من رای گیری بخواهد انجام شود من می مانم.
انحلال شورا یکی از راهکارهای قانونی ما است
فرماندار کرمان در رابطه با اتفاقات جلسه دیشب شورای شهر کرمان به پیام ما گفت: شورا وظیفه دارد مجددا تشکیل جلسه دهد و اگر به هر دلیلی نتوانند جلسه را تشکیل دهند، موضوع را به شورای حل اختلاف می فرستیم. محمد علی توحیدی افزود: یک ماه است که شورای شهر کرمان رئیس ندارد. تا فردا گفته ایم جلسه را تشکیل دهند. او در پاسخ به این سوال که ضرب العجلی برای شورای شهر تعیین کرده اید گفت: نمی شود گفت ضرب العجل. ما گفتیم اگر جلسه تشکیل ندهند راهکارهای قانونی داریم. فرماندار کرمان در پاسخ به این سوال که احتمال انحلال شورا هم وجود دارد گفت: انحلال شورا هم می تواند یکی از راهکارهای قانونی باشد. وقتی شورا نتواند حداقل وظایف قانونی را انجام دهد پس چگونه می خواهد وظایف دیگری مثل مسائل شهری را را انجام دهد؟ توحیدی در پایان گفت: شورا در این یک ماه نتوانسته یک جلسه برای رسیدگی به مسائل شهری تشکیل دهد و درگیر انتخاب رئیس بوده است.

29

نوشته های مرتبط


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از «پیام ما» بیشتر بدانید :