راه های مهم جلوگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی

منتشر شده در صفحه زندگی | شماره 613

راه های مهم جلوگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی
متخصص بیماری های عفونی با بیان اینکه عفونت های بیمارستانی یکی ازمهمترین معضلات مراکز بهداشتی و درمانی است، راه های مهم جلوگیری و کنترل این نوع عفونت ها را تشریح کرد.
به گزارش گروه بهداشت و درمان خبرگزاری فارس، شهرام شکری اظهارداشت: امروزه مصرف زیاد و بی مورد آنتی بیوتیک ها در درمان وجلوگیری از عفونت های بعد از اعمال جراحی، موجب بروزمیکرو ارگانیزم‌های مقاوم به دارو شده است، درحالی که اثرات مثبت آنتی بیوتیک ها را نباید ناچیز شمرد، اما اعتماد به دارو ها موجب شده که به روش‌های ضدعفونی و جداسازی بیماران کمتر توجه شود.
متخصص بیماری های عفونی، با بیان اینکه رعایت اصول بهداشتی برای مبارزه با این عفونت ها، ساده تر و ارزان تر از درمان آنها است،متذکر شد: اولین اقدام در کنترل عفونت های بیمارستانی، تدوین برنامه مراقبتی است که بتوان موارد عفونت هایی را که در بیمارستان اتفاق افتاده است، مشخص و تعیین کرد.
وی افزود: کنترل عفونت های بیمارستانی با انجام اقداماتی به منظور ارائه خدمات درمانی و بهداشتی صحیح از طریق تدوین خط مشی ها، کنترل وارزشیابی عملیات انجام شده و آموزش مداوم و مستمر صورت می گیرد. متخصص بیماری های عفونی مطرح کرد: یکی از عوارض ناشی از بستری شدن بیماران درمراکز درمانی، عفونت بوده و یا در مدت بستری شدن بیماران بروزمی کند؛ این نوع عفونت ها را عفونت نازوکومیال (NasocomialInfection) می نامند که از ریشه لاتین نازوکومیوم (Nasocomiun)به معنای بیماری های بیمارستانی گرفته شده است. وی خاطرنشان کرد: عفونت های بیمارستانی نه تنها به بیماران بلکه به هر فردی که با بیمارستان تماس دارد، اعم از کارمندان، عیادت کنندگان،کارگران و غیره انتقال می یابد.
شکری، با اشاره به اینکه عفونت های بیمارستانی بدون تردید یکی ازمهم ترین معضلات مراکز بهداشتی و درمانی جهان است، گفت: میزان وقوع آن در هر کشوری متفاوت است و حدود پنج الی پانزده درصد گزارش شده است؛ این ارقام مربوط به مراکزی است که دارای سیستم فعال مراقبت و آمارگیری بوده و تا حدود زیادی در جهت کنترل عفونت های بیمارستانی فعال بوده اند، لذا می توان تصور کرد که بیمارستان های کشور ما احتمالا دارای آمار بالاتری هستند.
وی تأکید کرد: مراقبت موثر از بیمار، نقطه کانونی برای جلوگیری وکنترل عفونت های بیمارستانی است و عامل عمده ای در طرح ریزی برنامه کنترل عفونت است؛ بیمار در مرکز برنامه کنترل عفونت قراردارد و همچنین نقطه شروعی برای انجام مراقبت ها و پیشگیری های کنترل عفونت خواهد بود.

40

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از «پیام ما» بیشتر بدانید :