نمی‌توان مردم را فریب داد

منتشر شده در صفحه صفحه اول | شماره 569

نمی‌توان مردم را فریب داد

در روزهای آغازین انتشار روزنامه پیام ما از عهدی که با مردم داریم نوشتیم و پیش بینی کردیم که حتی اطلاع رسانی بسیاری از مطالب عادی در فضای رسانه های مکتوب استان قطعا از سوی افراد و گروه های تنگ نظر برتابیده نخواهد شد و علت آن هم نبود رسانه شفاف و مستقل و مطالبه گر در طول سال های اخیر بوده است.
بسیاری به خنثی بودن برخی از رسانه های مکتوب کرمان عادت کرده اند و اگر روزنامه ای پیدا شود که بدون نگاه به منافع مشخص به اطلاع رسانی بپردازد از سوی بسیاری عجیب و تا حد زیادی غیرقابل باور پنداشته می شود تا جایی که انواع و اقسام داوری های ناصواب درباره این رویکرد صورت می گیرد و اگر به هر دلیل این داوری ها نقض شوند، شخص تهمت زننده ناامید نشده و سراغ توهمات جدید می رود.
در چند ماه گذشته سعی کردیم با مرور وظایف، مسئولیت و اخلاقیات، آیین نامه اخلاق حرفه ای پیام ما را تدوین و رویکردی را انتخاب کنیم که مستقیما حقوق مردم در نظر گرفته شود و برای دفاع از آن بکوشیم و در این مسیر مهم ترین عامل را اطلاع رسانی شفاف، دقیق و بی طرفانه یافتیم و هرچند که تحلیل صاحب نظران برای فهم عمومی از مطالب بسیار مهم است ولی سعی کردیم در وهله نخست گفته های افراد و صاحب نظران را عینا و بی کم و کاست نقل کنیم و قضاوت را به مردم فهیم کرمان واگذار نماییم، اما نکته جالب اینجاست که وقتی گفته ها و اظهارات یک شخص را بررسی و منتشر می کنیم متهم به بی اخلاقی رسانه ای می شویم. اما اخلاق رسانه ای چیست و چگونه تعریف می شود؟
عدم شفافیت و صادق نبودن با مردم قطعا یکی از معیارهای اصلی عدم رعایت اخلاق رسانه ای است. روزنامه نگار باید چشم بینا و ذهن توانای جامعه باشد و در لحظات حساس با مرور و یادآوری رفتار تاریخی منتخبان ملت در بزنگاه های تاریخی آن ها را در اتاق شیشه ای رسانه قرار دهد تا مردم با اطلاع کامل از روش، منش و رویکرد این چهره ها در صورت تمایل آن ها را انتخاب کنند و «پیام ما» تا امروز در واکاوی های خود غیر از این نکرده است و قطعا کسانی بی اخلاق هستند که از شفافیت فضا و آشنایی مردم با رویکردهایشان هراس دارند. کسانی که با مردم صادق هستند نباید از مرور اعمالشان و از بازنشر افکارشان هراسان شوند بلکه برای اثبات صداقت خود باید از آن ها دفاع کنند. هرچند که برخی براین باورند که مردم ایران و بالطبع کرمانیان از حافظه تاریخی چندان قوی برخوردار نیستند اما در عصر رسانه های دیجیتال هرگز نمی توان ماه را پشت ابر نگه داشت، هرگز نمی توان خود را حامی چند تفکر متضاد و مخالف نشان داد و امیدوار بود که مردم فریب بخورند.
کاش برخی به جای متهم کردن «پیام ما» به بی اخلاقی اول تکلیف خودشان را با خودشان معلوم می کردند و سپس به دنبال جلب اعتماد مردم کرمان بودند.

 

26

نوشته های مرتبط


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از «پیام ما» بیشتر بدانید :