اهدای عضو جان چهار بیمار را در کرمان نجات داد

شنبه 09 آبان 1394

اهدای عضو جان چهار بیمار را در کرمان نجات داد
هماهنگ کننده پیوند اعضا در دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: اعضای دو بیمار مرگ مغزی در کرمان به بیماران نیازمند اهداء شد. مجید گیلانی در جمع خبرنگاران از انجام چهار عملیات پیوند کلیه موفق در کرمان خبر داد. وی تصریح کرد: خوشبختانه در ماههای اخیر شاهد افزایش تمایل بستگان بیماران مرگ مغزی برای پیوند اعضا خبر داد و افزود: آمادگی بالایی برای پیوند اعضا در بیمارستانهای کرمان وجود دارد و شرایط لازم برای پیوند اعضای مختلف بدن در کرمان مهیا است. هماهنگ کننده پیوند اعضا در دانشگاه علوم پزشکی کرمان افزود: خوشبختانه در دو روز گذشته بستگان دو بیمار به شامل یک زن ۴۱ ساله از کرمان و یک مرد ۲۲ ساله از جیرفت با پیوند اعضای این عزیزان موافقت کردند و در مجموع چهار پیوند کلیه در بیمارستانی شهید باهنر کرمان و افضلی پور با موفقیت کامل انجام شد و هم اکنون حال بیماران مساعد است. وی خواستار فرهنگ سازی بیشتر در جامعه برای پروند اعضا شد و ادامه داد: شمار زیادی از بیماران نیازمند در صف درخواست اعضای بدن هستند و در صورت اهدای اعضای بدن جان بسیاری از آنها نجات خواهد یافت.

کرمان
مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.