«پیام ما» مشکلات دانش آموزان متاهل را بررسی می کند وضعیت مبهم

منتشر شده در صفحه کرمان ویج | شماره 733

«پیام ما» مشکلات دانش آموزان متاهل را بررسی می کند
وضعیت مبهم

گفته می‌شود تعدادی از دختران و پسرانی که متاهل می شوند پس از ازداوج اجازه ادامه تحصیل در تعدادی از مدارس روزانه به آنها داده نمی شود. این مشکل در حالی برای دانش آموزان متاهل وجود دارد که امروزه با پیشرفت تکنولوژی، افزایش روابط اجتماعی تحت نظر خانواده و آموزش خانواده ها دانش آموزان قبل از ازدواج با مسائل ازدواج آشنا می شوند و دیگر شرایط مانند گذشته نیست و سطح اطلاعات دانش آموزان بیشتر شده در نتیجه این جداسازی نظر انجام دهندگان آن را تامین نمی کند. البته به نظر می رسد که فقط دانش آموزان دختر متاهل برای ادامه تحصیل در مدارس روزانه به مشکل بر می خورند و پسران از این شرایط مستثنی هستند.
این در حالی است که طبق ماده ۵۳ آیین نامه اجرایی مدارس مصوب ۲۰ مرداد ۱۳۷۹ «دانش آموزان ازدواج کرده می‌توانند به یکی از روش های زیر ادامه تحصیل دهند:
۱- طبق مقررات درامتحانات متفرقه شرکت نمایند.
۲- طبق مقررات درمدارس بزرگسالان تحصیل نمایند.
۳- درصورت داشتن شرایط سنی درمدارس روزانه ثبت نام نماید و بدون حضوردرکلاس مانندسایرین درامتحانات شرکت نمایند.
۴- بارعایت سادگی کامل و خودداری از ابراز مسائل ازدواج با دیگر دانش آموزان مانند سایرین در مدارس روزانه به تحصیل ادامه دهند.»
نامه والدین معترض به عدم ثبت نام دانش آموزان متاهل
با وجود تصویب این قانون ۴ مهرماه سال جاری مطلبی در یکی از سایت های خبری کرمان منتشرشده است که در آن به این موضوع اشاره شده که هنوز تعدادی از مدارس روزانه کشور و حتی استان کرمان از ثبت نام دختران متاهل خودداری می کنند و تعدادی از این دانش آموزان یا راهی مدارس بزرگسالان می شوند و یا از ادامه تحصیل سرباز می زنند زیرا دیگر با شرایط جدید نمی توانند ادامه تحصیل بدهند. به گزارش سایت غیررسمی «کرمان خبر» طی روزهای گذشته وبا شروع سال تحصیلی جدید براساس قانون منع ادامه تحصیل دختران متاهل در دبیرستان های روزانه از حضور یازده دانش آموزدختر در دبیرستان فرهنگ کرمان جلوگیری شده است (گزارش این سایت از سوی هیچ منبع دیگری تایید نشده است) و به دنبال آن خانواده های این دانش آموزان نامه ای سرگشاده خطاب به مدیر کل آموزش وپرورش استان کرمان اقای محمد محسن بیگی وجمعی دیگر از مسئولین استان نوشته اند که به شرح ذیل است:
بسم‌الله تعالی
جناب آقای دکتر محمد محسن بیگی
مدیرکل محترم آموزش ‌و پرورش استان کرمان
با سلام و تحیات
با تأسف فراوان، عدم ثبت‌نام و نیز جلوگیری از ادامه تحصیل دانش آموزان ازدواج‌کرده و هدایت این دانش آموزان به مدارس شبانه، تقریباً تبدیل به روال عادی و معمول دبیرستان های دخترانه استان کرمان از جمله مدارس خاص فرهنگ و هدی شده است. این روال، دانش آموزانی را که برای در امان ماندن از آفات ولنگاری فرهنگی موجود در جامعه و اجرای سنت پیامبر به تشکیل خانواده روی آورده اند از ادامه تحصیل در مدارس خاص محروم کرده و مانع به ثمر نشستن استعدادهای این دانش آموزان مخصوصا در سال چهارم و پایانی تحصیلات می شود.
این روال در عمل موجب ایراد لطمات روحی و روانی متعددی به این دانش اموزان و خانواده های آنها می گردد و نه تنها این دانش اموزان متاهل را در زندگی خانوادگی دچار چالشهای متعددی کرده بلکه مانعی جدی بر سر راه ازدواج سایر دانش آموزان ایجاد می نماید. در نظام آموزشی که هدف آن هم تعلیم و هم تربیت است، کسی را که در مسیر تربیت خود اقدام به ازدواج نموده از تعلیم باز می دارند، در حالی که به جای سرزنش و طرد چنین دانش آموزانی، بایستی این فرهنگ سازی صورت گیرد که ازدواج به موقع مانع تحصیل نخواهد بود بلکه با اراده مضاعف دانش آموزان به علت مصون ماندن از انحرافات اخلاقی زمینه ساز پیشرفت هم خواهد بود.
بر اساس بندهای متعدد سیاست‌های کلی «خانواده» ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از جمله بند۴ و بند ۱۳«ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان برای همه دختران و پسران و افراد در سنین مناسب ازدواج و تشکیل خانواده و نفی تجرد در جامعه با وضع سیاست‌های اجرایی و قوانین و مقررات تشویقی و حمایتی و فرهنگ‌سازی و ارزش‌گذاری به تشکیل خانواده متعالی بر اساس سنت الهی» و نیز « پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و عوامل تزلزل نهاد خانواده به‌ویژه موضوع طلاق و جبران آسیب‌های ناشی از آن با شناسایی مستمر عوامل طلاق و فروپاشی خانواده و فرهنگ‌سازی کراهت طلاق» از جمله وظایفی است که بر عهده نهادهای حاکمیتی قرار داده شده است که روال موجود در مدارس دخترانه استان کرمان خلاف بین و صریح این سیاست ها می باشد؛ چرا که نه تنها سبب ترویج و تسهیل ازدواج نمی شود بلکه مانع جدی بر سر راه آن ایجاد کرده و چه بسا سبب جدایی و طلاق این دانش اموزان را نیز ایجاد کند.
از سوی دیگر بر اساس ماده ۵۳ آیین نامه اجرایی مدارس مصوب ۲۰/۵/۱۳۷۹ «دانش آموزان ازدواج کرده می توانندبه یکی ازروشهای زیر ادامه تحصیل دهند.
۱- طبق مقررات درامتحانات متفرقه شرکت نمایند.
۲- طبق مقررات درمدارس بزرگسالان تحصیل نمایند.
۳- درصورت داشتن شرایط سنی درمدارس روزانه ثبت نام نمایدوبدون حضوردرکلاس مانندسایرین درامتحانات شرکت نمایند.
۴- با رعایت سادگی کامل و خودداری ازابراز مسائل ازدواج بادیگر دانش آموزان مانندسایرین درمدارس روزانه به تحصیل ادامه دهند.»
بر اساس این ماده، این حق به دانش آموزان متاهل داده شده که یکی از این چهار شیوه مذکور در ماده را انتخاب نمایند که یکی از راهها ادامه تحصیل در همان مدرسه می باشد. و قطعاً در ادامه تحصیل این حق با دانش اموز است و کسی حق مجبور کردن دانش آموزان به ادامه تحصیل در مدارس شبانه را ندارد.
با توجه به موارد فوق از جنابعالی که شخصیتی فرهیخته و آگاه به مسائل هستید، انتظار می رود هر چه سریعتر این روال خلاف شرع و قانون که در مجموعه تحت نظر شما در حال انجام است، متوقف شده و مسیر ادامه تحصیل این دانش آموزان در مدارس روزانه هموار گردد.
امضا: خانواده های تعدادی از دانش آموزان متاهل از تحصیل بازمانده
بهتر است که دانش آموز متاهل در مدارس بزرگسالان ثبت نام شود
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان در خصوص ثبت نام دختران متاهل در مدارس روزانه به «پیام ما» گفت: «درست است که دانش آموزان متاهل می توانند با شرایط خاص در مدارس روزانه ادامه تحصیل بدهند اما در جهت اینکه به ادامه تحصیل خانم های متاهل لطمه ای وارد نشود مدارس بزرگسالان در نظر گرفته شده است.» زهرا موسی پور اظهار کرد: «در شرایطی که مدرسه بزرگسالان در شهری وجود نداشته باشد هیچ گاه از تحصیل این دانش آموزان در مدارس روزانه جلوگیری نمی شود.اما وقتی مدرسه ی بزرگسالان وجود دارد و خدمات ویژه ای در این مدارس برای این دانش آموزان در نظر گرفته شده است بهتر است که دانش آموز متاهل در این مدارس به ادامه تحصیل بپردازد.»
وی تصریح کرد: «وقتی دانش آموزی متاهل می شود برای اینکه وجود او در کنار دیگر دانش آموزان تبعاتی نداشته باشد و به درس دیگر دانش آموزان لطمه ای وارد نشود، آموزش و پرورش موظف می شود که مدرسه بزرگسالان ایجاد کند.»
مدیرکل دفتر اموراجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان گفت: «در مواردی که دانش آموز متاهل دارای شرایط خاص است، و مدارس بزرگسالان وجود دارد، اولویت با این مدارس است و این شرایط فقط ویژه کرمان نیست و در سراسر کشور اینگونه عمل می شود. بهتر است که دانش آموزان متاهل از مدارس بزرگسال استفاده کنند به دلیل اینکه در این مدارس خدمات و کلاس های ویژه متاهلین برگزار می شود.»
تکذیب ماجرا
مدیر کل آموزش و پرورش کرمان به «پیام ما» در خصوص نامه منتشر شده در تعدادی از سایت های کرمان گفت: «این گزارش از پایه و اساس کذب است. از سایت منتشر کننده این مطلب شکایت شده است و پلیس فتا برای برخورد با فرد منتشر کننده این مطلب وارد شده است. بنده به عنوان مدیر کل آموزش و پرورش کرمان نیز این مطلب را تکذیب می کنم و به هیچ عنوان ۱۰ دانش آموز متاهل مدرسه فرهنگ کرمان به مدارس شبانه فرستاده نشده اند.»
دختران متاهل با رعایت ضوابط می توانند در مدارس روزانه ثبت نام کنند
محمد محسن بیگی نیز در خصوص شرایط ثبت نام دختران متاهل در مدارس روزانه گفت: «شرایط و ضوابطی برای ثبت نام دختران متاهل در مدارس روزانه وجود دارد و اگر این دانش آموزان این شرایط را داشته و رعایت کنند در مدارس روزانه سطح استان کرمان بر اساس دستورالعملی که مدارس دارند می توانند ثبت نام کنند.» وی افزود: « اما در خصوص خانم متاهلی که باردار است شرایط متفاوت است و به هیچ عنوان نمی تواند در مدارس روزانه ثبت نام کند حتی اگر سن او کمتر از ۱۸ سال باشد. همچنین خانم های متاهلی که آرایش می کنند اجازه ثبت نام در مدارس روزانه به آنها داده نمی شود.» مدیر کل آموزش و پرورش کرمان اظهار کرد: «در سال تحصیلی ۹۴-۹۵، ۱۰۰ دانش آموز دختر متاهل در مدارس روزانه سطح استان کرمان ثبت نام کردند. همچنین از جهت اینکه در مدارس بزرگسال شرایط ثبت نام فقط متاهل بودن نیست آمار دقیقی از دانش آموزان دختر متاهل در این مدارس در دسترس نیست.»
سردر گمی دانش آموزان متاهل
به نظر می رسد با توجه به عدم وجود منع قانونی و شرعی جهت ادامه تحصیل دانش آموزان متاهل رویه نانوشته ای وجود دارد که مدیران مدارس سعی می کنند با مطرح کردن مواردی همچون عدم تطابق کروکی و یا تکمیل ظرفیت کلاس ها از ثبت نام دانش آموزان متاهل شانه خالی کنند تا نه به خلاف آیین نامه عمل کرده باشند و نه برخی مشکلات حضور دانش آموزان متاهل را در مدرسه خود داشته باشند که درنهایت این مسئله منجر به سردرگمی این دانش آموزان شده است.

هر مدیری بر خلاف آیین نامه عمل کند، مرتکب تخلف شده است
سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که با چه شرایط دانش آموزان متاهل می توانند در مدارس روزانه حضور یابند اظهار کرد: «دانش آموزانی که ازدواج کرده اند طبق ماده ۵۳ آیین نامه اجرایی مدارس می توانند با ۴ روشی که در این ماده آمده است ادامه تحصیل دهند.» مسعود ثقفی افزود: «تحصیل دانش آموزان در مدارس روزانه منوط بر رعایت سادگی کامل و خودداری از ابراز مسایل ازدواج با دیگر دانش آموزان است.»
ثقفی با بیان اینکه دانش آموزانی که متاهل شده اند طبق مقررات می توانند در امتحانات متفرقه شرکت کنند افزود:« یکی از بند های این آیین نامه تحصیل این دسته از دانش آموزان در مدارس بزرگسال است البته در صورت داشتن شرایط سنی مناسب با آن مقطع می توانند در مدارس روزانه ثبت نام کنند و بدون حضور در کلاس درس مانند سایرین در امتحانات شرکت نمایند.» سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران تاکید کرد: «هر مدیری بر خلاف این آیین نامه عمل کند، مرتکب تخلف شده است.»

104

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از «پیام ما» بیشتر بدانید :

آمار سایت

  • کاربران آنلاین : 2
  • امروز: 158
  • دیروز: 778
  • هفته: 5,667
  • ماه: 24,558
  • سال: 185,156