از حد گذرانده‌اید!

یکشنبه 12 اردیبهشت 1395

از حد گذرانده‌اید!

علیجان غضنفری
این روزها تیم مذاکره کننده هسته ای ما با آن که مجرب ترین تیم دیپلماتیک ایران است. بدون شک، مظلوم ترین تیمی است که در حال حاضر، در فضای دیپلماتیک جهان به معنای واقعی مشغول جنگیدن است. از یک سو باید در برابر شش قدرت جهانی که یکی از دیگری قلدرتر و زیاده خواه تر است روز و شب مذاکره و مبارزه کند و وقتی خسته و کوفته از نبرد دیپلماتیک، برای تازه کردن نفس به کشورشان برمی گردند تا تجدید قوایی نمایند. عده ای قدرناشناس که حتی کلمات مربوط به امور هسته ای را بلد نیستند درست ادا کنند، بر سرشان عربده می کشند و انواع و اقسام توهین ها و بی ادبی ها را نثارشان می کنند تا بدان جا که رهبر انقلاب صریحا از آنها می خواهد توهین را کنار بگذارند. بی تردید اگر حمایت های رهبر و همدلی و همراهی قاطبه مردم ایران با تیم مذاکره کننده نبود و اگر نبود دغدغه منافع ملی و آینده فرزندان این سرزمین هیچ کس حاضر نمی شد این همه رنج را به جان بخرد و فحش و ناسزا هم بشنود. آن هم توسط دل واپس نمایانی که خودشان هم به شدت دچار سردرگمی هستند. از یک سو همانند رئیس سابق خود تحریم ها را کاغذ پاره می دانند. از یک سو می گویند تیم هسته ای چرا نتوانسته تحریم ها را بردارد؟ کسی به آنها نمی گوید چرا آن روزها که این تحریم ها وجود نداشت و شما خودتان آن را بر گردن ملت انداخته و تا مرز خفه شیدن کشیدید. این همه سرگردان آن نبودید. کیست که نداند شما در حال «فرار رو به جلو هستید» تا مردم یادشان برود این خود شما بودید که سوء عملکردهایتان این طناب تحریم را بر گردن ملت ایران انداختند و با ندانم کاری گره آن را تنگ تر نمودید. حالا مدعی هستید چرا دولت جدید خرابکاری های شما را هر چه زودتر جمع و جور نمی کند؟! البته شاید حق داشته باشید زیرا هیچ کس دوست ندارد خرابکاری اش همیشه جلوی چشم باشد! پس کو آن تبعیت ادعایی تان از ولایت فقیه، شما که هنوز فرمایشات مقام معظم رهبری گرمای خود را از دست نداده، تجمع برگزار می کنید و انواع و اقسام شعارهای توهین آمیزتان را نثار برادارنی می کنید که در راستای نظام ولایت فقیه به شدت مشغول تلاشند و عرق می ریزند آیا غیر این است که شما رهبری را تا جایی می پذیرید که حرفی موافق مواضع شما بزند و یا بتوانید فرمایشات ایشان را به نفع خود تعبیر و تفسیر کنید. در غیر این صورت با کمال وقاحت خود را به ناشنوایی زده و دچار کری خود خواسته می شوید.
یادتان باشد این روزهای سخت سرانجام خواهد گذشت و روسیاهی به زغال خواهد ماند و تاریخ این کشور درباره دل واپسانی که دل واپس کشور و ملت نبودند، به سختی قضاوت خواهد کرد.

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.