سوژه

چهارشنبه 12 اسفند 1394

حیوانات آزاد
۱۴ اسفندماه به دعوت حامیان حیوانات آزاد کرمان ساعت ۱۰ صبح در پارک جنگلی «جشن احسان پرندگان» را برپا خواهیم کرد و در روز احسان و نیکو کاری با همکاری شهرداری کرمان برای پرندگان لانه نصب خواهیم کرد

کرمان
مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.