شعر

1394/07/12

خوشا آن حاجیانی چون فرشته
به عشق حج روان بر سوی مکه
پس از چندی بسوی خانه حق
که مهماندار راه بر حاجیان بست
بطوری که نبود آنجا هوایی
نه از آن حاجیان دیگر صدایی
به زیر لب شهادت را بگفتند
به دور کعبه چرخیدند رفتند
مِنا از دوستان خود جدا شد
همانجا بود مهمان خدا شد
اکبر عمادی کرمان

کرمان
مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.