جشنواره فرهنگی و هنری

جمعه 24 اردیبهشت 1395

جلسه ستاد اجرایی جشنواره با فرماندار و مدیران شهرستان ارزوئیه
این جلسه با حضور یاسر سلیمانی دبیر جشنواره و فرماندار و مدیران اجرای شهرستان برگزار شد و برنامه های شهرستان ارزوئیه در خصوص جشنواره استان کرمان مورد جمع بندی نهای قرار گرفت و تصمیماتی در خصوص نحوه معرفی ظرفیت های شهرستان ارزوئیه گرفته شد.

جلسه شورای مرکزی جشنواره
جلسه ای در محل باغ صبا با حضور اعضای شورای مرکزی جشنواره استان کرمان برگزار شد. در ابتدای جلسه دبیرهای کمیته های مختلف جشنواره گزارش عملکرد کمیته خود را ارائه کردند ودر ادامه جلسه اعضای شورای مرکزی برنامه باقی مانده تا زمان جشنواره را در قالب رونمای از فرش هزار یک شب جشنواره در چهارچوب برگزاری مراسم افطاری و برنامه ریزی در خصوص برنامه های تبلیغاتی قبل و زمان برگزاری جشنواره بویژه برگزاری چندین کنفرانس مطبوعاتی را مورد بررسی قرار دادند.

جلسه ستاد اجرای جشنواره با فرماندار و مدیران شهرستان بافت
این جلسه با حضور یاسر سلیمانی دبیر جشنواره و آقای حمزه ای فرماندار و مدیران اجرای شهرستان برگزار شد و برنامه های شهرستان بافت در خصوص جشنواره استان کرمان مورد جمع بندی نهای قرار گرفت و تصمیماتی در خصوص نحوه معرفی ظرفیت های شهرستان بافت گرفته شد. و همچنین در این جلسه مقرر شد که دبیرخانه ای در فرمانداری بافت جهت پیگیری کارهای جشنواره در شهرستان های بافت ،رابر ،ارزوئیه تشکیل شود.

جلسه دبیر جشنواره با مسئولین راور
این جلسه با حضور یاسرسلیمانی دبیر جشنواره و فرماندار،امام جمعه،در ابتدای جلسه سلیمانی توضیحاتی در خصوص برنامه های جشنواره ارائه کردند و ادامه فرماندار و امام جمعه محترم شهرستان توضیحاتی در خصوص ظرفیت های این شهرستان ارائه کردند.و در این جلسه مقرر شد یک غرفه به فرمانداری شهرستان با هدف معرفی ظرفیت های شهرستان داده شد و همچنین یک غرفه برای معرفی وعرضه فرش راور نیز در نظر گرفته شد.و در این جلسه تأکید شد که مسئولین شهرستان ظرف یک هفته آینده طرح های خود را در قالب کارگروه های فرصت های سرمایه گذاری تحویل دبیر خانه بدهند.های خود را در قالب کارگروه های فرصت های سرمایه گذاری تحویل دبیر خانه بدهند.های خود را در قالب کارگروه های فرصت های سرمایه گذاری تحویل دبیر خانه بدهند.

کرمان
مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *