درخواست رسیدگی فوری و مجازات قاطعانه برای قاتل و حیوان‌آزار خرس اردبیل

دوشنبه 19 اردیبهشت 1401

کارزاری با نام درخواست رسیدگی فوری و مجازات قاطعانه برای قاتل و حیوان‌آزار خرس اردبیل در وب‌سایت کارزار در جریان است که با هشتگ #مجازات_قاتل_خرس_اردبیل پیگیری می‌شود. در بخشی از متن این کارزار خطاب به رئیس قوه قضائیه آمده است: «با توجه به حادثه فجیع کشتن خرس در اردبیل که دور از انسانیت و شرع بود و نیز با توجه به بازتاب گسترده آن در میان مردم، خواهشمندیم تمامی ظرفیت‌های قانونی موجود به منظور رسیدگی فوری و مجازات قاطعانه را برای متهم به کار گیرید و نیز خواستار نظارت حداکثری بر او تا پایان حیاتش می‌باشیم.»
امضاکنندگان این کارزار می‌خواهند از این راه پیگیر «برخورد با مسببان قتل خرس در اردبیل» شوند.
این کارزار از ۶ اردیبهشت ١۴٠۱ آغاز شده و تا ۶ تیر ١۴٠١ادامه دارد. همچنین این کارزار از کارزارهای محیط زیستی بوده و از سوی بیش از۷ هزار و ۴۰۸ نفر امضا شده است.

درخواست رسیدگی فوری و مجازات قاطعانه برای قاتل و حیوان‌آزار خرس اردبیلکارزارمجازات_قاتل_خرس_اردبیل
مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.