دسته: گزارش روز

پیام جامعه
2447
گزارش «پیام ما» از نشست صدای زنان در اعتراضات اخیرزنان، کنشگران مرئی
زنان، کنشگران مرئی
چارسوق
2447
در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار اتاق ایران تاکید شدفشار ناترازی برق بر صنعت و کشاورزی
فشار ناترازی برق بر صنعت و کشاورزی
ابلاغ توقف کشت پاییزه در حوضه‌ زاینده‌رود
پیام جامعه
2447
آیا شواهد محیطی به پیش‌بینی زلزله کمک می‌کنند؟روایت یک محاکمه
روایت یک محاکمه
اقلیم
2447
گفت‌وگو با حمیدرضا یاقوتی، ، کارشناس ژئوتکنیک به بهانه حواشی رخ داده درباره سد چم‌شیردر آبگیری «چم شیر» تعجیل نکنید
در آبگیری «چم شیر» تعجیل نکنید
اقلیم
2447
سرپرست دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش محیط زیست از رها سازی دومین گروه گوزن‌های زرد ایرانی تکثیر شده در اسارت خبر داد.رهاسازی دومین گروه گوزن‌های زرد ایرانی تکثیر شده در اسارت
رهاسازی دومین گروه گوزن‌های زرد ایرانی تکثیر شده در اسارت
آخر
2447
یادداشت
به بهانه سالروز درگذشت بیژن الهیپریخوانِ شعر فارسی
پریخوانِ شعر فارسی
اقلیم
2447
۱۰درصد دستگاه‌ها قانون هوای پاک را اجرا می‌کنند
پیام خبر
2447
عزت‌الله ضرغامی از تشکیل «شورای ملی گفت‌وگو» با حضور چهره‌هایی از جریان‌های مختلف سیاسی خبر دادوزیر میراث در پی گفت‌وگوی ملی
وزیر میراث در پی گفت‌وگوی ملی
اول
2447
یادداشت
حضور زنان در اعتراض‌های اخیر‌ نشانه‌ای ‌از زخم‌های پنهان نظام مردسالارانه‌ استاهمیت شنیده شدن صدای زنان
اهمیت شنیده شدن صدای زنان
پیام خبر
2446
نمایندگان مجلس مدتی پس از درخواست محاکمه معترضان، از رئیس قوه قضاییه بابت آزادی شماری از آنها قدردانی کردندتغییر نظر مجلس درباره معترضان؟
تغییر نظر مجلس درباره معترضان؟
بوم و بر
2446
نمایندگان مجلس و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری می‌خواهند قوانین حوزه زنان را تغییر دهندوعده بازنگری در قوانین حوزه زنان
وعده بازنگری در قوانین حوزه زنان