دسته: گزارش روز

آخر
2445
انتقادها از یک موزه در حال ساخت در برلین افزایش یافتموزه یا قاتل آب و هوا؟
موزه یا قاتل آب و هوا؟
اول
2445
تهران در حالی پاییزی به‌شدت کم‌آب را سپری می‌کند که آمار سدهای پنجگانه تامین‌کننده آب پایتخت نیز دیگر یارای پوشش این برگریزان خشک را ندارندغیبت گفت‌وگو درباره کم آبی
غیبت گفت‌وگو  درباره کم آبی
چارسوق
2445
سخنگوی صنعت آب بار دیگر درباره کمبود منابع آب شرب پایتخت هشدار دادآب تهران در وضعیت قرمز
آب تهران در وضعیت قرمز
بوم و بر
2444
به گزارش استارت‌آپ دانش‌بنیان پایش ماهواره‌ای «تیزنگر»؛ استان فارس ۲۳ نقطه تولیدکننده گاز متان داردانتشار متان فراتر از تهران
انتشار متان فراتر از تهران
چارسوق
2444
اعلام نگرانی نهادهای بین‌المللی از تامین آب سالم در سال‌های آیندهراهکار‌های سه نهاد بین‌المللی برای تأمین آب شرب سالم
راهکار‌های سه نهاد بین‌المللی برای تأمین آب شرب سالم
چارسوق
2444
بررسی‌های «پیام ما» نشان می‌‌دهد:زمزمه‌های کلنگ‌زنی دوباره پتروشیمی بهبهان
زمزمه‌های کلنگ‌زنی دوباره پتروشیمی بهبهان
چارسوق
2444
رئیس جمهوری در یک مراسم نظامی، جبران عقب‌ماندگی‌ها را یکی از اولویت‌های دولت اعلام کردوعده‌ای دیگر برای توسعه سواحل مکران
وعده‌ای دیگر برای توسعه سواحل مکران
اقلیم
2444
آبپاشی جنگل های رودبار با ۲۰ سورتی پروازآتش جنگل‌های رودبار در بیشتر نقاط مهار شد
آتش جنگل‌های رودبار در بیشتر نقاط مهار شد
اقلیم
2444
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید ۶۲ حکم در زمینه قانون هوای پاک در نبود اعتبار بر زمین ماند۱۸۰ هزار میلیارد تومان برای هوای پاک
۱۸۰ هزار میلیارد تومان برای هوای پاک
پیام خبر
2444
نماینده مهاباد از بی‌توجهی رئیس کمیسیون شوراها در رسیدگی به سوال از وزیر کشور انتقاد کرد و با اعتراض شدید مواجه شداعتراض‌های پارلمانی
اعتراض‌های پارلمانی
بوم و بر
2443
«پیام ما» از اثر تغییر اقلیم بر بیماری‌های تنفسی گزارش می‌دهدنفس‌های تنگ از ذرات معلق
نفس‌های تنگ از ذرات معلق
چارسوق
2443
رئیس پارک ملی گلستان از چالش‌های مدیریت این پارک می‌گویدآبرویم را برای گلستان گذاشتم
آبرویم را برای گلستان گذاشتم