دسته: گزارش روز

چارسوق
2446
«پیام ما» از مرگ یک کودک سه ساله در «هوتک» روستای «سیدبار جدگال» سیستان و بلوچستان گزارش می‌دهدمیراث کشنده
میراث کشنده
پیام جامعه
2446
با وجود اجرایی شدن قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، هنوز کیفیت اجرای آن نامشخص استکارِ نقد، دستمزدِ علی‌الحساب
کارِ نقد، دستمزدِ علی‌الحساب
پیام جامعه
2446
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری از بازبینی لایحه الحاق ایران در معاهده آب و هوایی پاریس خبر دادلایحه الحاق ایران به معاهده پاریس بازبینی می‌شود
لایحه الحاق ایران به معاهده پاریس بازبینی می‌شود
اقلیم
2446
واریز یک تا یک و نیم درصد قیمت تمام شده خودروی نو، به محل مناقشه میان محیط زیست و وزارت صمت بدل شده استچانه‌زنی محیط زیست و صنعت بر سر خودروهای اسقاطی
چانه‌زنی محیط زیست و صنعت بر سر خودروهای اسقاطی
پیام خبر
2446
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار نخست‌وزیر عراق:برای حفاظت از عراق سینه سپر می‌کنیم
برای حفاظت از عراق سینه سپر می‌کنیم
اول
2446
یادداشت
اخبارمربوط به وضعیت ذخایر موجود سدهای پنج‌گانه پایتخت بسیار نگران‌کننده استتهران نه آب دارد نه خاک و نه هوا
تهران نه آب دارد نه خاک و نه هوا
چطور
2445
چطور فشار عمومی به بخش مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها موجب شد کار کودکان در صنعت توپ فوتبال کاهش یابد؟دست‌های کوچک دیگر توپ نمی‌دوزند
دست‌های کوچک دیگر توپ نمی‌دوزند
چطور
2445
چطور هنرمندان شهری از دیوارهای سنت پترزبورگ برای نه گفتن به جنگ استفاده کردند؟پنجره‌ای به اروپا
پنجره‌ای به اروپا
اقلیم
2445
۱۸ روز مانده به مزایده ۳۱۸ محدوده معدنی در جنوب کرمان، نگرانی‌ها از راه‌اندازی این تعداد معدن بالا گرفته استمرگ کشاورزی به دست معادن
مرگ کشاورزی به دست معادن
اول
2445
معاونت مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور، فعالیت خانه تشکل‌های غیردولتی یا خانه سازمان‌های مردم‌نهاد را رسماً «فاقد وجاهت قانونی» خوانده است.این تابلو را پایین نکشید
این تابلو را پایین نکشید
پیام خبر
2445
شهروندان چینی در اعتراض به سیاست «کووید صفر» دولت کمونیست، به خیابان‌ها آمدندعلیه امپراطوری
علیه امپراطوری
بوم و بر
2445
مدیران شهری پایتخت در حالی از نهایی شدن مکان جدید آرامستان سخن می‌گویند که فرایند مطالعات محیط زیستی و اجتماعی آن هنوز شفاف نشده استتوضیحات ناکافی درباره مکان‌یابی آرامستان جدید
توضیحات ناکافی درباره مکان‌یابی آرامستان جدید