افزایش فاصله تورمی میان دهک‌ها

منتشر شده در صفحه صفحه اول | شماره 1459

افزایش فاصله تورمی میان دهک‌ها

فاصله تورمی دهک‌های هزینه‌ای، بار دیگر در اردیبهشت ماه افزیش یافته است

مرکز آمار که تورم اردیبهشت ماه را ۳۴.۲ دهم درصد اعلام کرده بود در آمار جدید خود در رابطه با شاخص قیمت مصرف کننده بر اساس دهک‌های هزینه‌ای اعلام کرد که برای دهک‌های مختلف در این بازه، ۳۳.۷ درصد برای دهک اول تا ۳۶.۶ درصد برای دهک دهم، تورم در نوسان بوده است. همچنین محدوده تغییرات تورم ۱۲ ماهه در گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بین ۴۷.۳ درصد برای دهک اول تا ۵۲.۴ درصد برای دهک دهم است. در مورد گروه کالاهای غیر خوراکی و خدمات نیز تورم بین ۲۳ درصد برای دهک اول تا ۳۳.۲ درصد برای دهک دهم بوده است. بر اساس این آمار فاصله تورمی دهک‌ها در اردیبهشت ماه به ۲.۹ درصد رسیده که نسبت به فروردین یک واحد درصد افزایش دارد. فاصله‌ی تورمی در گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نسبت به فروردین پنج درصد و در گروه کالاهای غیر خوراکی و خدمات ۱.۲ دهم درصد افزایش داشته است.

 در ادامه مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم شاخص تولیدکننده «دامداری سنتی» در فصل زمستان سال ١٣٩٧ نسبت به فصل مشابه سال ۹۶ (تورم نقطه به نقطه) حدود ٩۶.٩درصد بوده و تورم سالانه این بخش نیز ۵۳ درصد بوده است.

مرکز آمار گزارش داد: شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی در فصل منتهی به زمستان ۹۷ (تورم سالانه) در مقایسه با سال ۹۶ به ۴۷.۸ درصد رسید، تورم نقطه به نقطه فصل زمستان پارسال نیز ۶۰.۵ درصد بود.

تورم بخش زراعت و باغداری

شاخص «زراعت و باغداری» در فصل زمستان سال ١٣٩٧ برابر با ۳۱۶.۹ واحد بوده که نسبت به فصل مشابه سال ۹۶ حدود ۴۲ درصد افزایش داشته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به زمستان ۹۷ نسبت به دوره مشابه سال ۹۶ (نرخ تورم سالانه) نیز معادل ۴۵.۴ درصد رشد بوده است. شاخص گروه «غلات» در فصل زمستان سال ١٣٩٧ برابر با ۴۳۱.۵ واحد بوده که نسبت به فصل مشابه سال ۹۶ حدود ٧٠.۵ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به زمستان ۹۷ نسبت به دوره مشابه سال ۹۶ (نرخ تورم سالانه) نیز ٢٨.۶ درصد افزایش یافت.

شاخص گروه «میوه ها و میوه‌های آجیلی» در فصل زمستان سال ١٣٩٧ برابر با ۲۳۲.۸ واحد است که نسبت به فصل مشابه سال ۹۶ حدود ٩.۴ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به زمستان ۹۷ نسبت به دوره مشابه سال ۹۶ (نرخ تورم سالانه) نیز ۵۴.۴ درصد رشد داشته است.

شاخص گروه «سبزیجات» در فصل زمستان سال ١٣٩٧ برابر با ۴۶۰.۲ واحد است که نسبت به فصل مشابه سال ۹۶ حدود ١٠۴.٧ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به زمستان ۹۷ نسبت به دوره مشابه سال ۹۶ (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۵١.٨ درصد رشد داشته است.

شاخص گروه «موادخام طبقه بندی نشده» نیز در فصل زمستان سال ١٣٩٧ نسبت به فصل مشابه سال ۹۶ حدود ٢٩.٣ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به زمستان ۹۷ نسبت به دوره مشابه سال ۹۶ (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٣۴.٢ درصد افزایش است.

تورم بخش تولید در دامداری های سنتی به ۹۶ درصد رسید

شاخص «دامداری سنتی» در فصل زمستان سال ١٣٩٧ نسبت به فصل مشابه سال ۹۶ حدود ٩۶.٩ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به زمستان ۹۷ نسبت به دوره مشابه سال ۹۶ (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۵٣.٠ درصد رشد داشته است.

شاخص گروه «پرورش بز و بزغاله» در فصل زمستان سال ١٣٩٧ نسبت به فصل مشابه سال ۹۶ حدود ١٣٨.۶ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به زمستان ۹۷ نسبت به دوره مشابه سال ۹۶ (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٧١.٩ درصد افزایش است.

شاخص گروه «پرورش گاو و گوساله سنتی» در فصل زمستان سال ١٣٩٧ نسبت به فصل مشابه ۹۶ حدود ١٠۴.۴ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۵۶.٢ درصد رشد داشته است.

شاخص گروه «گوسفند و بره» در فصل زمستان سال ١٣٩٧ نسبت به فصل مشابه سال ۹۶ حدود ١٣٧.۶ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به زمستان ۹۷ نسبت به دوره مشابه سال ۹۶ (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٧٣.۴ درصد افزایش است.

 

6

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از «پیام ما» بیشتر بدانید :

آمار سایت

  • کاربران آنلاین : 1
  • امروز: 680
  • دیروز: 850
  • هفته: 5,299
  • ماه: 25,086
  • سال: 182,373