محمدمهدی گوهری


فهرست مطالب ( 21 )
بوم و بر
2353
محرم فرصتی برای توسعه گردشگری مذهبیگشتی در تکیه‌های تاریخی تهران
گشتی در تکیه‌های تاریخی تهران
بوم و بر
2352
جای خالی ترویج دوچرخه‌سواری در سیاستگذاری سلامتشهرداری‌ها شهرها را برای دوچرخه‌سواران مهیا کنند
شهرداری‌ها شهرها را برای دوچرخه‌سواران مهیا کنند
پیام میراث
2341
قدم‌زدن در یکی از ۵ محله تاریخی پایتخت و نگاهی به زیرساخت‌هایشسنگلج جواهر ناشناخته تهران
سنگلج جواهر ناشناخته تهران
پیام میراث
2336
رویکرد فرهنگی ایران برای حضور در جام جهانی چیست؟جام‌جهانی از فوتبال تا شناخت فرهنگ‌ها
جام‌جهانی از فوتبال تا شناخت فرهنگ‌ها
پیام میراث
2325
روایت سفر به جنگل‌های هیرکانی همراه با «الریکه برترام»، گردشگر و گیاهشناس آلمانیایران؛ سرزمین گیاهان ارزشمند
ایران؛ سرزمین گیاهان ارزشمند
پیام جامعه
2313
گپ و گفت با منصور ضابطیان در مورد نوشتن از سفرسفرنامه‌نویسی ماجراجویی است
سفرنامه‌نویسی ماجراجویی است
چارسوق
2273
«پیام ما» شیوه برگزاری ماراتن‌های برگزار شده در عرصه‌های طبیعی ایران را بررسی می‌کندماراتن‌های مخرب درجنگل‌های هیرکانی
ماراتن‌های مخرب درجنگل‌های هیرکانی
پیام میراث
2226
گشتی در اردکان همراه با کارشناسان گردشگری، برای شناخت ظرفیت‌های نادیده این دیارشهری به رنگ روناس
شهری به رنگ روناس
بوم و بر
2203
«پیام ما» نقش موتور‌سیکلت در حمل‌ونقل شهری را بررسی می‌کندسرسام موتورسیکلت‌ها در مرکز شهر تهران
سرسام موتورسیکلت‌ها در مرکز شهر تهران
پیام میراث
2183
گزارشی درباره نقش موزه‌ها در پرورش نسلی که قرار است حافظ میراث‌فرهنگی باشندکودکان، مخاطبان فراموش‌شده موزه‌ها
رئیس موزه ملک: موزه‌ها برای انتقال میراث خود باید داده‌های خود را به‌صورت بازی و قصه آماده کنند و پذیرای کودکان باشند
پیام جامعه
2174
تجربه دوچرخه‌سواری در کوچه‌های باریک بافت‌های تاریخی برای حفظ محیط زیست و میراث‌فرهنگیرکاب زدن درقلب تهران
پیام جامعه
2168
سگ‌ها و گربه‌های بی‌سرپرست برای هم نوعان خود چه آسیب‌هایی دارندبی‌‌سرپرست‌ها در مقابل خانگی‌ها
ایمان معماریان، دامپزشک: به صاحبان سگ و گربه خانگی توصیه می‌شود حیوان خود را به مکان‌هایی که سگ و گربه بی‌سرپرست حضور دارند نبرند تا احتمال انتقال بیماری از بین برود

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.