فاطمه باباخانی

فاطمه باباخانی

دبیر منابع طبیعی و انرژی

فهرست مطالب ( 58 )
پرونده
2353
پرونده‌ای برای بزرگداشت «هنریک مجنونیان» استاد فقید محیط زیست«هنریک» یگانه بود
«هنریک» یگانه بود
چارسوق
2352
«پیام ما» در گفت‌وگو با سروش طالبی، پژوهشگر آب چالش‌های پیش روی احیای دریاچه ارومیه را بررسی کردستاد احیا قدرت کشاورزان را نادیده گرفت
ستاد احیا قدرت کشاورزان را نادیده گرفت
چارسوق
2344
اداره‌کل محیط‌زیست اصفهان خواستار انتقال توله‌خرس از مرکز نگهداری این استان شدکرمان در انتظار توله‌خرس سیاه
کرمان در انتظار توله‌خرس سیاه
چارسوق
2338
روایت علی‌سلطان فلاحی از مرگ پسرش یوسف و دو سال رنجی که تحمل کرده استنمک به زخم من نپاشید
نمک به زخم من نپاشید
چارسوق
2333
بهمن ایزدی، پیشکسوت محیط زیست در گفت‌وگو با «پیام ما» از دلایل وخامت حال جنگل‌های بلوط گفتتیشه به ریشه زاگرس زده‌ایم
تیشه به ریشه زاگرس زده‌ایم
چارسوق
2327
«پیام ما» راهکارهای مقابله با آفت «پروانه برگخوار سفید بلوط» در زاگرس را بررسی می‌کندزنبورها می‌توانند زاگرس را نجات دهند
زنبورها می‌توانند زاگرس را نجات دهند
اول
2319
تیرماه  سیاه
چارسوق
2315
روایت میدانی خبرنگار «پیام ما» از شهر جراحی در ۲۰ کیلومتری بندر ماهشهرتن جراحی زخمی است
تن جراحی زخمی است
از شما راضی هستیم  آقای دیداری
چارسوق
2309
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به پرسش «پیام ما» درباره دیپلماسی گرد و غبار:همسایگان داده‌های ایران را قبول ندارند
همسایگان داده‌های ایران را قبول ندارند
چارسوق
2306
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در همایش محیط زیست دریایی و تالاب‌هاآب و خاک ماهشهر دارد از بین می‌رود
آب و خاک ماهشهر دارد از بین می‌رود
چارسوق
2299
گفت‌وگو با «اشکان اشعریون» عضو کارگروه متخصصان خرس قهوه‌ای اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت:آمار تلفات خرس حداقل یک سوم واقعیت است
آمار تلفات خرس حداقل یک سوم واقعیت است

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.