فاطمه باباخانی

فاطمه باباخانی

دبیر منابع طبیعی و انرژی

فهرست مطالب
مهدی قمشی استاد مهندسی آب دانشگاه شهید چمران اهواز در گفت‌وگو با «پیام ما»:ماه‌های سخت کرخه در پیش است
فاطمه باباخانیفاطمه باباخانی
گزارش «پیام ما» از نشست رونمایی کتاب «حق مادرزاد، انسان و طبیعت در دنیای امروز»یکدست‌سازی کودکان به نفع هیچکس نیست
فاطمه باباخانیفاطمه باباخانی
یک کارشناس حیات‌وحش در گفت‌وگو با «پیام ما» تشریح کرد:دومینوی کشتار پلنگ‌ها با شیوع آبله در سم‌داران
فاطمه باباخانیفاطمه باباخانی
چارسوق
آبلهدام
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کهگیلویه‌و‌بویراحمد هشدار داد:انقراض درکمین گونه های گیاهی
فاطمه باباخانیفاطمه باباخانی
محسن موسوی خوانساری، کارشناس منابع آب در گفت‌وگو با «پیام ما»:سدسازی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه را متوقف کنید
فاطمه باباخانیفاطمه باباخانی
چارسوق
سدسازی
پرونده «پیام ما» به مناسبت تولد سه توله یوزپلنگ ایرانیامید به یوزهای ایران
فاطمه باباخانیفاطمه باباخانی
احمد بیرانوند، پژوهشگر حوزه عشایر در گفت‌وگو با «پیام ما» بررسی کرد:بحران مراتع تشنه
فاطمه باباخانیفاطمه باباخانی
«پیام ما» یک روز خبرهای مرتبط با آب و کشاورزی یک خبرگزاری را بررسی کردیک گام مانده تا ایران فقیر
فاطمه باباخانیفاطمه باباخانی
چارسوق
آبآب نیست
رئیس اداره حفاظت محیط شهرستان طارم در گفت‌وگو با «پیام ما» پس از دو مورد حمله پلنگ عنوان کرد:نصب دوربین‌های تله‌ای برای پایش رفتار پلنگ
فاطمه باباخانیفاطمه باباخانی
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری در گفت‌وگو با «پیام ما» تاکید کرد:واگذاری زمین به پتروشیمی مشروط بود
فاطمه باباخانیفاطمه باباخانی
جامعه محیط‌زیست در اندوه درگذشت کاترین رضوی به سوگ نشستناامیدی در برابرش سپر انداخته بود
فاطمه باباخانیفاطمه باباخانی
فاطمه باباخانیفاطمه باباخانی

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.