شماره 2386 - 1401/06/23

صفحه اول شماره 2386 روزنامه پیام ما
صفحه پیام خبر شماره 2386 روزنامه پیام ما
صفحه پیام میراث شماره 2386 روزنامه پیام ما
صفحه چارسوق شماره 2386 روزنامه پیام ما
صفحه چارسوق شماره 2386 روزنامه پیام ما
صفحه پیام نوآوری شماره 2386 روزنامه پیام ما
صفحه پیام ایران شماره 2386 روزنامه پیام ما
صفحه آخر شماره 2386 روزنامه پیام ما

دانلود صفحات

12345678

مطالب این شماره

گفت‌وگو با محمود صادقی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس«اژدهای هفت‌سر» بهترین تعریف فساد سیستمی است
پیام خبر ۲
علیرضا کیانپور
بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد با وجود اهمیت یگان حفاظت میراث فرهنگی، به آن توجه لازم نشده استیک یگان بدون امنیت شغلی
پیام میراث ۳
گزارش همایش «چالش‌های مدیریت جنگل‌های زاگرس»زاگرس دیگر زادآور نیست
چارسوق ۴
گزارش «پیام ما» درباره فعالیت‌های استارت‌آپ محیط زیستی آپامتلاش برای صفر کردن رد پای کربن
پیام نوآوری ۶
نازنین افتخار
پیام نوآوری ۶
میلاد قاسم زاده
توسعه زباننقص زبان‌دوستی
آخر ۸
فرح ابوطالبی

ما ۲۳۸۵ نیم تا 300x219 jpg
شماره قبلی : 2385 | 1/06/22
ما ۲۳۸۷ نیم تا 300x220 jpg
شماره بعدی : 2387 | 1/06/24

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.