شماره 2102 - 0/06/20

صفحه اول شماره 2102 روزنامه پیام ما
صفحه پیام خبر شماره 2102 روزنامه پیام ما
صفحه اقلیم شماره 2102 روزنامه پیام ما
صفحه پیام میراث شماره 2102 روزنامه پیام ما
صفحه چارسوق شماره 2102 روزنامه پیام ما
صفحه بوم و بر شماره 2102 روزنامه پیام ما
صفحه اطلاع رسانی شماره 2102 روزنامه پیام ما
صفحه آخر شماره 2102 روزنامه پیام ما

مطالب این شماره

رییس جمهور در دیدار با مردم طبس:از دریای عمان به خراسان جنوبی آب می‌آوریم
پیام خبر ۲
آلودگی هوای مشهد با همراهی کانون‌های خارجی و داخلی غبار، به ششمین روز رسیدخراسان ر ضوی در وضعیت اضطر ار غبار
اقلیم ۳
انتشار تصاویر هوایی از محوطه تاریخی ارجان، بهانه صحبت از تهدیدهای این بازمانده عیلامی‌ها شده استکار سختِ حفاظت از «ارجان»
پیام میراث ۴
به رغم درخواست مکرر فعالان گردشگری، صدور ویزای گردشگری همچنان در انتظار تایید ستاد کرونا استجدال ناتمام گردشگری و کرونا در ایران
چارسوق ۵
فرزانه قبادی
بوم و بر ۶
با آغاز دور جدید مهاجرت‌ افغانستانی‌ها به ایران این پرسش شکل گرفته که سیاست‌های مدیریت شهری در قبال آنان بهبود می‌یابد؟مصائب زیست غیرر سمی کار گر ان افغانستانی در فضاهای شهری
بوم و بر ۶
مریم ایثاری

jpg low 2101 nimta
شماره قبلی : 2101 | 0/06/18
jpg low 2103 nimta
شماره بعدی : 2103 | 0/06/21

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.