شماره 2385 - 1401/06/22

صفحه اول شماره 2385 روزنامه پیام ما
صفحه پیام خبر شماره 2385 روزنامه پیام ما
صفحه اقلیم شماره 2385 روزنامه پیام ما
صفحه پیام جامعه شماره 2385 روزنامه پیام ما
صفحه چارسوق شماره 2385 روزنامه پیام ما
صفحه بوم و بر شماره 2385 روزنامه پیام ما
صفحه پیام ایران شماره 2385 روزنامه پیام ما
صفحه آخر شماره 2385 روزنامه پیام ما

دانلود صفحات

12345678

مطالب این شماره

رهبر انقلاب سیاست‌های کلی برنامه هفتم را با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت ابلاغ کردنداصلاح الگوی کشت، مدیریت یکپارچه منابع آب و سیاست‌های آمایش سرزمین
پیام خبر ۲
معدن‌کاوان به کوه «گت» آمده‌اند و با وجود مخالفت روستاییان نیکشهر، فعالیت در زیستگاه «مم‌بلوچی» را آغاز کرده‌اندمعدن‌کاوی در خانه خرس سیاه
اقلیم ۳
فروغ فکری
طرح واگذاری کتابخانه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به نهاد کتابخانه‌های عمومی انتقادهای گسترده‌ای در پی داشتدر کمین کانون
پیام جامعه ۴
ستاره حجتی
اما و اگرهای نوبت دوم کشت برنج در شمال ایرانبرنج دوم؛ آب‌بر و آفت‌زا
چارسوق ۵
فاطمه میرزایی
انجمن حمایت از کودکان در بیانیه‌ای پیشنهاد کرد که پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی از دستور کار مجلس خارج شده و بازبینی شودتنهایی پر هیاهوی سازمان‌های مردم نهاد
بوم و بر ۶

ما ۲۳۸۴ نیم تا 300x230 jpg
شماره قبلی : 2384 | 1/06/21
ما ۲۳۸۶ نیم تا 300x219 jpg
شماره بعدی : 2386 | 1/06/23

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.