شماره 2349 - 1/05/09

صفحه اول شماره 2349 روزنامه پیام ما
صفحه پیام خبر شماره 2349 روزنامه پیام ما
صفحه اقلیم شماره 2349 روزنامه پیام ما
صفحه پیام میراث شماره 2349 روزنامه پیام ما
صفحه چارسوق شماره 2349 روزنامه پیام ما
صفحه بوم و بر شماره 2349 روزنامه پیام ما
صفحه پیام ایران شماره 2349 روزنامه پیام ما
صفحه آخر شماره 2349 روزنامه پیام ما

مطالب این شماره

۱۵ سال پس از تشکیل سازمان مدیریت بحران، با بروز هر حادثه ضعف‌های قانون عیان می‌شودمدیریت موسمی بحران
پیام خبر ۲
رئیس پارک ملی توران از وضعیت حفاظتی این زیستگاه و انتقادات مطرح شده می‌گویداعداد دروغ نمی‌گویند حفاظت توران بهتر شده است
اقلیم ۳
علی رنجبران
پس از ۷۰۰ سال سیل به بافت تاریخی یزد رسیدگزند سیل به ۲۵۰ خانه یزد
پیام میراث ۴
فروغ فکری
«پیام ما» از مشاغل وابسته به تولید زغال زاگرس گزارش می‌دهدبا یارانه نمی‌توانیم عاشق زاگرس باشیم
چارسوق ۵
ستاره حجتی
سازمان هواشناسی از تشدید رگبار و رعدوبرق و وزش باد در بسیاری از استان‌های کشور خبر دادهشدار قرمز به ایران
بوم و بر ۶

jpg low 2348 nimta
شماره قبلی : 2348 | 1/05/08
jpg low 2350 nimta
شماره بعدی : 2350 | 1/05/10

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.