شماره 2347 - 1/05/06

صفحه اول شماره 2347 روزنامه پیام ما
صفحه پیام خبر شماره 2347 روزنامه پیام ما
صفحه اقلیم شماره 2347 روزنامه پیام ما
صفحه پیام جامعه شماره 2347 روزنامه پیام ما
صفحه چارسوق شماره 2347 روزنامه پیام ما
صفحه بوم و بر شماره 2347 روزنامه پیام ما
صفحه پیام ایران شماره 2347 روزنامه پیام ما
صفحه آخر شماره 2347 روزنامه پیام ما

مطالب این شماره

وزیر میراث فرهنگی اظهاراتش درباره مجسمه هرکول را «شوخی» خواندطنز تلخ ضرغامی
پیام خبر ۲
رهبر انقلاب در دیدار جمعی از ائمه‌ جمعه‌ سراسر کشور:درباره حجاب باید منطقی و به دور از احساساتِ بی‌مورد، ورود کرد
پیام خبر ۲
سرپرست محیط زیست دماوند با تکذیب کشتار ۱۷۰۰ سگ عنوان کرد۵۰ سگ معدوم‌شده بیمار بودند
اقلیم ۳
افغانستان با فاجعه اقلیمی روبه‌روست؛ زمان توجه جهان به این کشور استتغییر اقلیم، این بار در افغانستان
اقلیم ۳
اقلیم ۳
جوابیه علی عمارلویی، مسئول سابق کلینیک حیات وحش پارک پردیسان و ایمان معماریان، دامپزشک، به «پیام ما » یک برگ مدرک مستند از ادعاهای خلاف واقع ارائه نشده است
پیام جامعه ۴
پیام جامعه ۴
بهناز امینی‌خواه
مذاکرات آبی ایران و افغانستان بی‌نتیجه بوده، وزیر نیرو می‌گوید به زودی به این کشور سفر می‌کندمذاکرات بی‌حاصل برای حقابه
چارسوق ۵
گذرهای بافت تاریخی بهسازی و ساماندهی می‌شوداحیای بافت تاریخی بوشهر برای مردم
بوم و بر ۶
زهرا عباسی

jpg low 2346 nimta
شماره قبلی : 2346 | 1/05/05
jpg low 2348 nimta
شماره بعدی : 2348 | 1/05/08

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.